Türkçe English

The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi                                                                                                       issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


Cilt: 3    Sayı: 10    Yıl: 2010     ///    Volume: 3     Issue: 10    Year: 2010

 

  Cilt: 3    Sayı: 10    Yıl: 2010     ///    Volume: 3     Issue: 10    Year: 2010

 

  Kapak / Cover       Künye / About the Journal      İçindekiler / Contents   |

 

Longitudinal Effects of Pay Increase on Teachers’ Job Satisfaction: A Motivational Perspective

Sabry M. ABD-EL-FATTAH

 

Old Wine in New Bottle: The Nigerian Press in the Era of Constitutional Democracy, 1999-2009

A.O. ADESOJI

 

Türk Şiirinde Bir Mühre Olarak Yahya Kemal

Hasan AKTAŞ

 

Recaizade Mahmut Ekrem’in Naçiz Adlı Eserinde Özlü Sözler

Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU

 

Almanca Öğreniminde ve Öğretiminde Köprü Dil İngilizceden Oluml Transfer Örnekleri

Hüseyin ARAK

 

Çoklu Ortam Aktiviteleriyle Metin Öğretiminde Bir Model (Fabl Örneği)

Aslı ASLAN - Sedat MADEN - Erhan DURUKAN

 

Institutional Risk Management: Analysis of Factors Associated with the Extent of Monitoring and Reporting of Risk

Anass BAYAGA

 

Tüketicilerin Tarımsal ve Tıbbi Biyoteknolojiye Yönelik Tutumları ile Fayda ve Risk Algılarının İncelenmesi

Ayşe Sezen BAYOĞLU - Özlen ÖZGEN

 

Changes in the Concept of Childhood: Implications on Children in Ghana

Agya BOAKYE-BOATEN

 

Self-Discovery Journey of Women: Richard Wright’s Black Boy

Hasan BOYNUKARA - Bülent C. TANRITANIR

 

Halkbiliminin Çalışma Kadrosuna Yeni Bir Başlık: Cep Telefonu Mesajları

Şeref BOYRAZ

 

İlköğretimde Yazılı Anlatım Becerilerinin Geliştirilmesinde Yazma Süreci Modelinden Yararlanma

Serap CAVKAYTAR

 

Ana Çizgileriyle Cumhuriyet Devri Türk Şiirine Teorik Bir Yaklaşım  (1923-1960)

Adem ÇALIŞKAN

 

Classroom Geography: Who Sit Where in the Traditional Classrooms?

İkram ÇINAR

 

Student Teachers’ Perceptions of Teacher Competence and Their Attributions For Success and Failure in Learning

Feryal ÇUBUKÇU

 

The Light and Dark Romantic features in Irving, Hawthorne and Poe

Figun DİNÇER

 

Türkçede Nesneyi Belirleme Sorunu

Nuh DOĞAN

 

The Concepts of War and Peace within the Content of Social Sciences Course with Pıctures

Yadigar DOĞAN - Banu EDİKEÇ - Gönül ONUR SEZER

 

Şemseddin Sami’nin Kaleminden Dil ve Edebiyat Meseleleri

Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU

 

Çocuklara Verdiği Dersler Açısından La Fontaine’in Fablları

Kelime ERDAL - Ayla GÖKMEN

 

Fuzûlî, Bâkî, Hayâlî ve Yahyâ Bey Divanı’ndan Hareketle Sevgili Eşiği

Abdullah EREN

 

Türkçe Öğretmeni Özel Alan Yeterlilikleri ile İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Öğretim Programı İlişkisi

Nail GÜNEY - Talat AYTAN - Mesut GÜN

 

Dergâh Mecmuası ve Ahmet Haşim

Alim GÜR

 

Postmodern Bir Durum Komedisi Üzerine İçerik Analizi: Simpsonlar

Emet GÜREL - Jale ALEM

 

Akseki İlçesindeki Göçebe Hareketler

Halil HADİMLİ - Zerrin KARAKUZULU - Salih BİRİNCİ

 

Playing with Words: A Study on Word Assocation Responses

İlknur İSTİFÇİ

 

Arap Dili ve Dil Fikri

Ahmet Muhammed KADDUR (Çev. Selahattin BAYRAM)

 

Functional and Relational Value Influence on Commitment and Future Intention: The Case of Banking Industry

Nasreen KHAN

 

Franz Kafka’nın Romanı Duruşma’da Mahkeme’nin Önünde Başlıklı Kısa Öykü’nün Çözümlenmesi

Hüseyin ARAK

 

Batı ve Türk Sanat Müziği Keman Çalgıcıları Arasındaki Tınısal Algı Farklılığının Kültürel ve Bilişsel Yönleri Üzerine Spektral Bir Analiz

İbrahim Yavuz YÜKSELSİN - Murat KÜÇÜKEBE

 

Consequences of Private Practices of Social Change in Hardy’s Tess of the D’urbervilles and Jude the Obscure

Zennure KÖSEMAN

 

The Challange of Teaching Documented Essay Writting

Aylin KÖYALAN

 

Muhibbî Divanı’nda Aşk Üzerine Teşbihler

Muhammet KUZUBAŞ

 

Türkiye Türkçesinde Renk Adları ve Özellikleri

Salim KÜÇÜK

 

Nahvin Müsned, Müsned İleyh ve İsnâd Terimleri

Aryeh LEVIN (Çev. Ömer KARA)

 

The Ninth Malaysian Plan and agriculture Extension Office Comptency: A Combination for Intensification of Paddy Industry

H. Azril MOHAMED SHAFFRIL - A. ASMUNI - Azahari ISMAIL

 

The Influence of Socio-Demographic Factors on Work Performance among Employees of Government Agriculture Agencies

H. Azril MOHAMED SHAFFRIL - Jegak ULI

 

Ahi Evran Veli’nin Doğduğu Şehir Hoy: Farsça ve Arapça Kaynaklara Göre

Alirıza MUKADDEM

 

Comparative Integration: A Brief Analysis of The European Union (EU) and the Economic Community of West African States (ECOWAS)

Michael M. OGBEIDI

 

Social Networks and Livelihood of Street Children in Ibadan

FALOORE O. OMIYINKA – F. ASAMU FESTUS

 

Bullying Behaviour, Its Associated Factors and Psychological Effects Among Secondary Students in Nigeria

BONKE A. OMOTESO

 

Kapalı Alanlarda Kullanılan Ses Yayıcı Malzemelerin Hesaplanma Yöntemlerinin İncelenmesi ve Ses Yayılımına Katkıları

Feridun ÖZİŞ - Suat VERGİLİ

 

Sensuality in Sociocultural Aspect

Elena PAPCHENKO

 

Kültürel Kalkınmada Halk Kütüphanelerinin Önemi ve Bitlis’te Halk Kütüphaneleri: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Coşkun POLAT

 

Türkiye’de Etkili Olan Hava Durumu Modelleriyle Samsun’da Bazı Meteorolojik Değişkenler Arasındaki İlişkiler: 2008 Yılı Örneği

Kemalettin ŞAHİN

 

İstanbul Su Mimarisinde Fatih Sebillerinin Yeri ve Önemi

Şerife TALİ

 

Kıbrıs’ta Kurulacak Federal Devletin Temel Unsurları

Soyalp TAMÇELİK

 

Gayrımüslimlerle Sosyal İlişkiler Hakkında İslâm Hukuku Açısından Bazı Mülahazalar

Ali Aslan TOPÇUOĞLU

 

Mihrî Hatun Divanı’nda Şehir Methiyesine Bir Örnek: Lâdik

Selami TURAN

 

Social Validation in Special Education

Yasemin TURAN - Dilek ERBAŞ

 

The Emergence of A New Professional Identity Among Modern Classicists: A Synthesis of  Symbolic-Interactionist, Semiotic, and Hermeneutic Perspectives

Beert C. VERSTRAETE

 

Elif Şafak’ın “Aşk”ı Üzerine Göstergebilimsel Bir Çözümleme

Özen YAYLAGÜL

 

Yurtseverlik Eğitimi: Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Algı, Tutum ve Eğitimsel Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma

Sedat YAZICI - Fatih YAZICI

 

Bir Müziksel Terapi Modeli Olarak ‘Etkileşimli Ritim Tekrarı Alıştırması’nın Otistik Spektrum Bozuklukları Olan Çocuklardaki Problem Davranışların Azalmasındaki Etkileri

İbrahim Yavuz YÜKSELSİN - Orçun BERRAKÇAY

 

 

BOOK REVIEWS

ÜNAL Fatih, AYNEDDİN AHMEROV’UN KAZAN TARİHİ, Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara 2009, 184 s+Ekler, ISBN 978-975-8951-55-0

Ergin AYAN

 

REISMAN Arnold, ARTS IN TURKEY: How Ancient Became Contemporary, Book Surge
Publishing, May 2009. Charleston, SC. USA, ISBN: 143920537X, 184 s.

İdris DEMİR

 

 

 

 

 

 

Announcements

     

Search

  

  

 

 


Search

(Author / Paper )