Türkçe English

The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi                                                                                                       issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


Cilt: 6    Sayı: 28    Yıl: 2013     ///    Volume: 6     Issue: 28    Year: 2013

 

  Cilt: 6    Sayı: 28    Yıl: 2013     ///    Volume: 6     Issue: 28    Year: 2013

 

 Kapak / Cover       Künye / About the Journal      İçindekiler / Contents   |

 

  

Iğdır Nahçıvan İlişkilerinde Önemli Geçiş Noktası Hasret Kapısı- Açılışı ve İki Ülke İlişkilerindeki Rolü

Cengiz ATLI

 

Dânişmendnâme’de Trabzon

Ergin AYAN

 

Güvenlik Sorunları ve Bağımsızlaşma Kıskacında Özbekistan - Rusya İlişkileri (1991-2013)

A. Sait SÖNMEZ

 

Türk Müzik Kültürünün Batı Müziği'ne Yansıması Üzerine Bir İnceleme

Zeynep BARUT

 

İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Prososyal Davranış Eğilimleri Üzerine Nicel Bir İnceleme

Abdulkadir ÇEKİN

 

Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) Harran Ovası Tarımsal Yapısında Meydana Getirdiği Değişimlerin Uzaktan Algılama ile İncelenmesi

Mehmet Ali ÇELİK - Ali Ekber GÜLERSOY

 

Gülten Dayıoğlu’nun “Fadiş ve Yeşil Kiraz” Romanlarında Yardımcı ve Engelleyici Eyleyenler

Şükran DİLİDÜZGÜN

 

A Swot Analysis on Sustainability of Festivals: The Case of International Troia Festial

Erol DURAN

 

Osmanlı Denizciliğinde Sened-i Bahri Uygulaması

İlhan EKİNCİ

 

İlanının 90. Yıldönümünde “Cumhuriyet”in Teşekkülü ve Kazanımları

Veysel ERGİN

 

Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlarda Bıraktığı Tarihi Yapılar ve Kültürel Zenginliğin Bölge Turizmine Etkileri

İbrahim GİRİTLİOĞLU - Cevdet AVCIKURT

 

“Yıkılupdur Bu Cihân” ve Altı Nazire

Hüseyin GÖNEL

 

Memlük Dönemi Müzehhibi Ebu Bekir’e Atf Edilen Tezyinat Üslubuna İlişkin Bir Değerlendirme

Gül GÜNEY

 

Quel Modèle Privilégier Pour Mieux Appréhender les Phénomènes Interlinguistiques : Analyse des Erreurs ou Analyse Contrastive?

Boniface IGBENEGHU

 

Venezuela’da Gerçekleşen Nisan 2002 Askeri Darbesinin Yazılı Basında Sunumu

Mehmet IŞIK - Şakir EŞİTTİ

 

Osmanlı Eğitim Sisteminde Disiplin: Darülhayr-i Âli Örneği

Hikmet Zeki KAPCI

 

Bir İçerik Analizi Örneği: Çalışma Hayatında Mobbing Olduğuna Kanaat Getiren Yargıtay Kararları

Hatice KARAKUŞ

 

Raza Kütüphanesi Türkçe El Yazma Eserler Kataloğu

Sedat KARDAŞ

 

A Psychoanalytic Approach  to the Novel of Nawal El Saadawi Titled Müzekkirat Tabibe

Yusuf KÖŞELİ

 

Masculinity in the African Diaspora

Paul Obiyo Mbanaso NJEMANZE

 

Edebî Eserlerden Uyarlanan Dizilerin Okumaya Etkisi

Alpaslan OKUR

 

Kur’ân Ekseninde Narsizm ve Din

İsa ÖZEL

 

Avrupa Birliği Vizyonuyla İkidillilik, Çokdillilik ve Eğitimi

Tilda SAYDI

 

KKTC’de Sendika Tarihi ve Kıbrıslı Türklerin Varoluş Mücadelesindeki Yeri

Neriman SAYGILI - Kamil KANIPEK - İsmail BALIKÇIOĞLU

 

Finlandiya ve Türkiye’de İlkokul Düzeyinde Yabancı Dil Öğretimi 

Ekrem SOLAK

 

Tarihi Süreçte Bir Yerleşim Yerinin İsimleri: Konya-Bozkır Örneği

Hamit ŞAFAKCI

 

Cumhuriyet Dönemi Kur’ân Tercümeleri Bağlamında Bir Meâl ve Bir Mütercim: Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu (1886-1978) ve Kur’ân Çevirisi (Eleştirel Bir Yaklaşım)

Ercan ŞEN

 

Ege Bölgesinde Depremlerin Mekânsal Dağılımı: Jeoistatistiksel Yaklaşım

Şermin TAĞIL - Çağan ALEVKAYALI

 

Siyasi Tarihi Bağlamında Azerbaycan’da Din Eğitiminin Gelişimi

Kövser TAĞIYEV

 

Tarihi Romanlarda Değişen Bakış Açısı, Küçük Ağa ve Küçük Ağa Ankara’da

İlknur TATAR KIRILMIŞ

 

İnsancıl Yaklaşım Açısından Reşat Nuri Güntekin’in Eserleri

Aykar SÖNMEZ

 

Türkiye Kırsalında Suçlar ve Suçların Türlerine Göre Dağılışı (1997)

Kadir TEMURÇİN - Mustafa YAKAR

 

Determination of the K-Factor of Arable Land in Yavuzeli and Araban / Gaziantep Province

Erdihan TUNÇ - Ali ÖZKAN - Mehmet Ali ÇELİK

 

Migration to a Consumer Society: A Short Hıistory a Tractors in Ukrainian by Marina Lewycka

A. Nejat TÖNGÜR - Yıldıray ÇEVİK

 

Osmanlı Devleti’nin Emrinde Bir Sırp Despotu: Stefan Lazareviç

İlhan TÜRKMEN

 

Materyal Destekli Eğitsel Oyunların Sokakta Çalıştırılan Çocukların Türkçe Dil Bilgisi Başarı ve Tutumlarına Etkisi

Esin YAĞMUR ŞAHİN

 

Üniversiteye Giriş Sıralaması ile Lisans Mezuniyet Sıralamasında Meydana Gelen Değişim

Bilal YORULMAZ

 

 

 

 

 

Announcements

     

Search

  

  

 

 


Search

(Author / Paper )