Türkçe English

The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi                                                                                                       issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


Cilt: 6    Sayı: 27    Yıl: 2013     ///    Volume: 6     Issue: 27    Year: 2013

 

  Cilt: 6    Sayı: 27    Yıl: 2013     ///    Volume: 6     Issue: 27    Year: 2013

 

 Kapak / Cover       Künye / About the Journal      İçindekiler / Contents   |

 

  

Ar&Ge Harcamaları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki:  1990 – 2011 Türkiye Örneği

Merter AKINCI - Haktan SEVİNÇ

 

Klasik Türk Edebiyatında Beykoz

Şerife AKPINAR

 

Osmanlıda Medrese-İktidar İlişkisi

Akif AKTO

 

Hiring Disabled People in Malaysia: An Application of the Theory of Planned Behavior

Magdalene C. H. ANG - T. RAMAYAH - Teong Khan VUN

 

Dönüşüm ve Geçmiş Zaman Elbiseleri Üzerine Bir Mukayese Denemesi

Şahmurat ARIK

 

Gençlerin Sanal Alanı Kullanım Tercihleri ve Kendilerini Sunum Taktikleri: Bir Araştırma

Ahsen ARMAĞAN

 

Ilk Türk-Islâm Devletleri’nin Abbâsî Hilâfetiyle Münasebetleri

İhsan ARSLAN

 

Turist Rehberliği Hizmet Kalitesi Ölçümü: Servqual Yaklaşımı

Yalçın ARSLANTURK - Özlem ALTUNÖZ - Azade Özlem ÇALIK

 

Karakoyunlu ve Akkoyunlularda Toy, Şenlik ve Eğlence Kültürüne Genel Bir Bakış

Ayşe ATICI ARAYANCAN

 

Efsanelerde Büyülü Gerçekçilik Üslûbu

Mehmet Emin BARS

 

Selîkî’nin Şiirlerinde Hüsn-i Talil Sanatı

Ömer BAYRAM

 

Adana Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Hıristiyanlarca Kullanılmış İki Antik Lahit

Hasan BUYRUK

 

Turkish and Pakistani Muslim Communities in Britain; A Comparative Approach

Yakup COŞTU

 

Warum lachst Du nicht? Eine Untersuchung über Nasreddin Hodscha Witze und ihrer Übersetzungsmöglichkeit ins Deutsche

Mazlume DEMİRCİ

 

16. ve 17. Yüzyıl Osmanlı Siyasetnâme ve Ahlâknâmelerinde İbn Haldûnizm: Kınalızâde Ali Efendi, Kâtip Çelebi ve Na’îmâ Örnekleri

Cem DOĞAN

 

İngilizce Öğrenmekte Olan Türk Öğrencilerin Kelimelerinin Biçimbilimsel Yapılarının İşlemlenmesi

Eda DURUK - Gül DURMUŞOĞLU KÖSE

 

Historical Antecedents and Nation Building: The Nigerian Experience

Patience O. ERIM

 

Alevî-Bektaşî Geleneğinde Düvâzlar-Düvâzimamlar

Fatih İYİYOL

 

Ethnic Politics and Social Conflicts: Factors in Nigeria’s Underdevelopment

Peter O. KALEJAUYE - Nurudeen ALLIYU

 

Ali Cemâlî Efendi’nin Risale-i Nasihat’i

Mahmut KAPLAN - Sümeyye YILDIZ

 

Türkiye’de Kestane Tarımı ve Başlıca Sorunları   

Vedat KARADENİZ

 

Okul Bahçelerinin Çevre Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi (Manisa İli Örneği)

Kadir KARATEKİN - Gürdal ÇETİNKAYA

 

Hâricilerin İmamet Görüşleri Bağlamında Yapılan Bazı Çağdaş Yorumların Tutarsızlığı

Mehmet KUBAT

 

Türkiye’de Oniki Yillik Zorunlu Eğitim Öncesi Zorunlu Okul Öncesi Eğitim Pilot Uygulamasinin Değerlendirilmesi: Tokat Ili Örneği

Selçuk KUNDAKÇI - Aysun ENGİNER

 

Türkçe Öğretmen Adaylarının Dört Temel Dil Becerisine İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Analizi

Esra LÜLE MERT

 

Negotiating the Male Ego a Masculinist Interpretation of John Ruganda’s Play, Black Mamba

Chimdi MADUAGWU

 

Türk Mitolojisinden Anadolu’ya Taşınan Kültür: Geyik Motifi

Mehmet MANDALOĞLU

 

Art Symbols  as means of Communicating Religious Concepts in Urhobo Traditional Society

Philomina Uyovwirume OFUAFO

 

Yabancı Dil Öğretiminde Ders Kitabı Seçimi

Nesrin ORUÇ - Berna YAVUZ

 

Communication and Reason:  The Crisis of Our Civilization

Chris OSEGENWUNE

 

The Imperativeness of Transparency and Probity in Nigeria Public Service

Ehiyamen M. OSEZUA - Faniran O. JULIUS

 

Besim Atalay (1882-1965)’in Tanrı Kitabı Adlı Meali

Ahmet ÖZ

 

Çobanlık ve Çoban Gözüyle Arazi: Mikail Kaplan ve Aşağı Çamlı Köyü Örneği

Cafer ÖZDEMİR - Davut KAPLAN

 

Abbaskulu Ağa Bakühanov’un Hayatı, Eserleri ve “Kitab-ı Askeriye” Hikâyesi

Parvana BAYRAM

 

İngiltere’nin İran’da Askeri Darbe ile Rıza Han Pehlevi’yi İktidara Getirmesi (1921)

Yılmaz KARADENİZ

 

Mezar Yazıtları ile Olympos

Elif ÖZER

 

Kefe Sancağı’nın I. Selim’in Taht Mücadelesinde Oynadığı Role Dair Bazı Değerlendirmeler

Ayşe PUL

 

Hakkâri’nin Nişaneleri ve BunlarIn Coğrafi İşaret Kapsamına Alınarak Ekonomiye Kazandırılması

Güven ŞAHİN

 

Türkiye’de Öğretmen Eğitiminin Tarihçesi ile İlgili Tezler Üzerine Bir Değerlendirme

Mustafa ŞAHİN - Aslı ÇETİNOĞLU - Saide AYVAZ

 

Gökkuşağı Türkçe Öğretim Seti’ndeki Okuma Metinleri ile Görsellerin Bütünselliği

İzzet ŞEREF -  İsa YILMAZ

 

Kayseri Etnografya Müzesinde Bulunan Osmanlı Dönemi Mühürleri Üzerine Bir Değerlendirme

Şerife TALİ

 

Göçle Gelen Ailelerin Çocuklarının Eğitim-Öğrenim Hakkı ve Sorunları Üzerine Nitel Bir Çalışma

Cem TOPSAKAL - Zihni MEREY - Murat KEÇE

 

Yeni Dini Hareketlerle İlgili Türkiye’deki ve Batı’daki Literatür

Süleyman TURAN

 

 

 

 

 

Announcements

     

Search

  

  

 

 


Search

(Author / Paper )