Türkçe English

The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi                                                                                                       issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


Cilt: 6    Sayı: 24    Yıl: 2013     ///    Volume: 6     Issue: 24    Year: 2013

 

  Cilt: 6    Sayı: 24    Yıl: 2013     ///    Volume: 6     Issue: 24    Year: 2013

 

  Kapak / Cover       Künye / About the Journal      İçindekiler / Contents   |

 

 

Rilke and the Modernist Tradition: A Brief Look at “Archaic Torso of Apollo

Pyeaam ABBASI

 

L’anxiete Langagiere Chez Des Etudiants Turcs Apprenant Le Français

Veda ASLIM-YETİŞ - Sibel ÇAPAN

 

Güney Sibirya Türk Dillerinde Birleşik Fiillerle İlgili Teorik Sorunlar

Eyüp BACANLI

 

Anadolu’da Yayılış Gösteren Omurgalı Endemik Fauna Elemanlarının Cbs ile Dağılış Alanlarının Haritalanması

Muhammet BAHADIR - Kenan EMET

 

İbn Arabî’ye Göre El-Esmâü’l-Hüsnâ’nın Sonsuzluğu Meselesinin Yorumu

Sefa BARDAKCI

 

Kerem ile Aslı Hikâyesinde Metinlerarası İlişkiler

Mehmet Emin BARS

 

Kutadgu Bilig’de Fiillerin Çok Anlamlı Yapısına Genel Bir Bakış

Mehmet Turgut BERBERCAN

 

A Semiotics of Aspects of English and Yoruba Proverbs

Adeyemi DARAMOLA

 

Coğrafî Keşifler ve Memlûkler ile Portekizliler Arasındaki Mücadeleler

Burak Gani EROL

 

Gülen Ada(m) Üzerine

Hatice FIRAT

 

Prizren Vakıflarına Dair

Sadullah GÜLTEN

 

Cumhur-nâme ‘de Hz. Ali’nin Özellikleri

Mehmet GÜMÜŞKILIÇ

 

Improving Profesional Rehabilitation of Deaf  in Bosnia snd Herzegovina

H. HASANBEGOVIC  - E.H. MAHMUTOVIC - A. BEHA

 

Zâtî Divanı’nda Kozmik Unsurlar

Nurefşan KAPAL

 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Başkonuş Dağında (Kahramanmaraş) Orman Yangını Risk Alanlarının Belirlenmesi

M. KARABULUT – A. KARAKOÇ – M. GÜRBÜZ – Y. KIZILELMA

 

Osmanlı Devleti’nde Siyaseten Katl (Hukuki Maiyeti, Sebepleri, Usulü, İnfazı ve Sonuçları)

İsmail KATGI

 

Din Psikolojisi Açısından Taassubun Psikanalizi

Dr. Bedri KATİPOĞLU

 

Jordanian Students Attitudes Toward Social Studies Education

Alazzi F. KHALED

 

Ernst Theodor Amedeus Hoffmann’ın Eserlerinde İncelenen Fantastik Bir Motif: Eş Ruh

Şenay KIRGIZ KARAK

 

İnsan-Evren İlişkisi ve Mutlak Bilginin İnsanileşmesinde Felsefe, Din ve Bilim Birlikteliği

Mustafa Said KURŞUNOĞLU

 

Bilecik İlinde Nüfusun Mekânsal Dağılışının Jeoistatistiksel Yöntemlerle İncelenmesi

Serpil MENTEŞE - Ayşe OKUYUCU

 

Safahat’ta İstanbul ve Semtlerinin Tematik Tasvirleri

Hanife ÖZER

 

Tanzimat Dönemi ve Sonrasında İstanbul’un Temel İhtiyaçlarından Odun ve Kömür’ün (Mahrukat) Üretim Sürecinde ve Arz Piyasasında Yaşanan Problemler

Muharrem ÖZTEL

 

Midyat Taşı ve Taş İşçiliği: Doğal ve Kültürel Çevre İlişkileri

Kemalettin ŞAHİN - Ali YILMAZ - Asiye GÜNEL

 

Sylvia Plath, the Angry Young Woman

Kamelia TALEBIAN SEDEHI

 

İli Salır Türkçesi’nde Yapım Ekleri

Ersin TERES

 

Osmanlı-Avrupa İlişkileri Çerçevesinde Sırbistan’ın Bağımsızlğı

Serap TOPRAK

 

The National Drug Law Enforcement Agency

Rawlings Akonbede UDAMA

 

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Tekke ve Zaviyeler

Seyit Battal UĞURLU - Selvi DEMİR

 

Osmanlı Devleti’nde Hukuk Devletinin Gelişim Süreci

Aydın YETKİN

 

Depreme Bağlı Yeri Değiştirilen Bir Şehir: Erbaa, Tokat

Ali YILMAZ - Kemalettin ŞAHİN -  M. Hazım ŞAHİN

 

Muslim Theologian’s Approach to the Doctrine of the  Trinity: The Case of Qadi ‘Abd Al-Jabbar

Sabri YILMAZ

 

Pepee Çizgi Filminin Din ve Değerler Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

Bilal YORULMAZ

 

Orhan Pamuk’un ‘Tekinsiz’ Bavul’u -Babamın Bavulu’nu ‘Tekinsiz’ Kavramı ile Okumak-

Ferda ZAMBAK

 

 

 

 

 

 

Announcements

     

Search

  

  

 

 


Search

(Author / Paper )