Türkçe English

The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi                                                                                                       issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


Cilt: 6    Sayı: 26    Yıl: 2013     ///    Volume: 6     Issue: 26    Year: 2013

 

  Cilt: 6    Sayı: 26    Yıl: 2013     ///    Volume: 6     Issue: 26    Year: 2013

 

 Kapak / Cover       Künye / About the Journal      İçindekiler / Contents   |

 

  

Bağımsızlığa Giden Yolda Arnavutlar

Rahman ADEMİ

 

Yunus Emre’nin Şiirlerinde “Gönül” İmgesi

Esra AKBALIK

 

Boşanmış Kadınlarda Toplumsal Baskıya Direnme Stratejileri: Van Örneği

Olcay AKGÜL SARPKAYA

 

The Cave of Gavur Beşiği: A Church Dedicated to the Virgin Mary

Aytuğ ARSLAN

 

Abbâsi Devleti’ndeki Komutanların Siyasî ve İdarî Sahalarda Etkileri: Mûnisü’l-Muzaffr Örneği

İhsan ARSLAN

 

Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi’nin İcmâlü’l-Kelâm Adlı Mevlidi

Nazan ÂŞIK

 

Yükseltiye Bağlı Olarak Nüfus Değişir mi? Hatay Örneği

Ahmet  ATASOY - Emre ÖZŞAHİN

 

Kazak Türkçesiyle Yazılmış Olan Battalnâmelerin Tespiti ve Tınışlıkoğlu’nun Battalnâmesi Üzerine Bir İnceleme

Nurullah CİCİOĞLU

 

Western Effects and Responses in Ottoman Court Music Identity during the Areas of Selim III and Mahmut II

Gözde ÇOLAKOĞLU SARI

 

Symbiotic Interface between Literature, Culture and Language Learning

Gülşah TIKIZ - Feryal ÇUBUKÇU

 

Rönesans Aslında Bir  Reendülüsans mı?

Sefa DEREKÖY

 

Osmanlı Men’-i Müskirât Cemiyeti ve Men’-i Müskirât Kânunu

Cem DOĞAN

 

Elderly Widows and Poetry: Empirical Evidence from Rural Nigeria

Friday Asiazobor EBOIYEHI

 

Haydar Ergülen’in “Gözlüklü Şiir”ini Tahlil Denemesi

Ertan EROL - Halis Ahmet ÖZER

 

Protecting Social Order and Democracy in Macedonia A Case Study

Ismail FERT - Murat GÜNBEYİ

 

Fuzûlî Divanı'nda Gül

Hüseyin GÜFTA

 

Aşkın ve Sinemanın Kenti: Paris

Emet GÜREL - İrem ŞEKER - Simge SANER

 

Yusuf Kıssası ve Beyrek Hikâyesinde Gömlek Sembolizmi

Ahmet İÇLİ

 

Derviş Hasan Medhî’nin Bilinmeyen Bir Eseri: Menâkıb-ı Derviş Hâkî

Hasan KAYA

 

Yakındoğu’da Emanet Oyununda Gölge ile Yüzleşmek

Filiz KESKİN

 

Benjamin Disraeli: a Pseudo-Christian or a Loyal Jew? A Twofaced Jew or a Devoted Christian? Or a Judaeo-Christian?

Şahin KIZILTAŞ

 

Kur’ân Nükteleri Üzerine

Hikmet KOÇYİĞİT

 

Totolojik Limitten Genomik Paradoksa Evrim Teorisi

Mustafa Said KURŞUNOĞLU

 

Supervisors and Cross Cultural Sensitivity: Not (always) as I do?

Miriam LEVINGER - Itzhak LANDER

 

Küreselleşme Sürecinde Hristiyanlık ve Hristiyanlığın Küreselleşmesi

Abdullah METİN

 

Tereke Kayıtlarına Göre XVIII. Yüzyılda Gebze (Gekbuza) de Sosyal Hayata Dair Genel Bir Bakış

Rafet METİN

 

Two Options among Numerous Directions: Eurasianism on Moscow’s Terms or Regional Integration between Sovereign Neighbors in Central Asia

Halim NEZIHOGLU - Fatih Mehmet SAYIN

 

Edebiyat ve Sinemanın Aynasından Türk Burjuva/Küçük Burjuva Kimliği

Ü. Ayşe OĞUZHAN BÖREKCİ - F. E. GÖZE - G. IŞIK

 

Yoksul Aile Çocuklarının Okullaşma Sürecine Etki Eden Sosyolojik ve Okul Kaynaklı Değişkenler

Mehmet ÖZBAŞ - Müjdat AVCI

 

Şuarâ Tezkirelerine Göre Selanikli Divan Şairleri

Nurgül ÖZCAN

 

Bozoklu Osman Şâkir ve Şehdü Elfâz’ı

Ferudun Hakan ÖZKAN

 

Osmanlı’da Bir Kadın  Eğitim Gönüllüsü: Âdile Sultan

Tunca ÖZGİŞİ

 

Mevlana’nın Mesnevi Adlı Eserine Yer Alan Hikâyelerin Misafirperverlik Değerini Öğretmedeki Rolü

Yusuf  SANCAK - Yavuz TOPKAYA - Ufuk ŞİMŞEK

 

Kimlik Mülteciliği: Bir Kesinlik Arayışı Zemini Olarak YDH’ler

Bayram SEVİNÇ

 

Mûsikînin Abdülbâki Nasır Dede Dîvânındaki Gölgeleri

Gülşen SEZEN

 

İlmî Seyahatler Perspektifinden Biyografik Metinlerdeki Prestij İmgelerine Genel Bir Bakış                                                        

Oğuzhan ŞAHİN

 

Avrupa’da Ortak Kimlik Arayışı ve Bu Arayışın Türk Birliği Sağlama Önerilerine Yansıması            

Nazik Müge TEKİN

 

Rebellion: Second Generation Bangladeshi Immigrants in Brick Lane by Monica Ali

A. Nejat TÖNGÜR

 

İşrâkî Felsefede Nefs (Ruh) Meselesi

Ali Kürşat TURGUT

 

Romanda Etkilenmenin Sınırları: Üç İstanbul ve Triumvira

Sevgül TÜRKMENOĞLU

 

Geleneksel Geniş Aileden Çekirdek aileye Geçiş Sürecinde Boşanma Sorunu ve Din

Vehbi ÜNAL

 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Motivasyon Durumları

Hatice YALÇIN - Meltem Esma KORKMAZ

 

Göç, Entegrasyon ve Din: Avrupa'da Yaşayan Türkler Bağlamında Bir Değerlendirme

Sefer YAVUZ

 

Türk Kimliği’nin ‘‘Nev-Yunani’’ ve ‘‘Akdenizli’’ Formülasyonu: Yahya Kemal Beyatlı ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Emre YILDIRIM

 

Segmenter et Interpréter les Constituants de l’Enoncé Oral en Turc (Entre Prosodie et Enonciation)

Selim YILMAZ - Arsun URAS YILMAZ

 

Erzurumlu Osman Siraceddin’in Hayâl-i Bâl Adlı Mi’râciyesi

Ramazan EKİNCİ

 

 

 

 

 

Announcements

     

Search

  

  

 

 


Search

(Author / Paper )