Türkçe English

The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi                                                                                                       issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


Cilt: 3    Sayı: 11    Yıl: 2010     ///    Volume: 3     Issue: 11    Year: 2010

 

  Cilt: 3    Sayı: 11    Yıl: 2010     ///    Volume: 3     Issue: 11    Year: 2010

 

  Kapak / Cover       Künye / About the Journal      İçindekiler / Contents   |

 

Delineating and Charting the Systematic Approach of HRD Process

Haslinda ABDULLAH

 

Bir Kadın Sanatçı Şükriye Dikmen

Zeliha AKÇAOĞLU

 

Saints and Sinners: Protest in Waiting for Angel

Niyi AKINGBE

 

Kral Rother ve Seyyid Battal Gazi Destanları’nda İstanbul’u Fethetme Mücadelesi

Hüseyin ARAK

 

Ağustos 1909 Tarihli Cemiyetler Kanunu Üzerinde Meclis-i Mebusan’da Yapılan Müzakereler ve Cemiyetlerin Yapılanmasında İttihat ve Terakki Örneği

Zehra ARSLAN

 

Karakoyunlu Sultanı Cihânşah’ın Şeyh Cüneyd’e Karşı Aldığı Önlemler

Ayşe ATICI ARAYANCAN

 

“Bodonçar-Munghah” Adı Hakkında

Enkhbat AVIRMED

 

Young Adolescent Students' Foreign Language Anxiety in Relation to Language Skills at Different Levels

Sıla AY

 

Alman Subaylarının Hatıralarına Göre Çanakkale’de Mustafa Kemal

Ergin AYAN

 

Kâdî Abdülcebbâr’da Allah Teâlâ’yı Bilme ve Taklidî İman

Sefa BARDAKÇI

 

Effective Practice of Mathematics Teaching: Through the Lesson Study Model

Anass BAYAGA

 

Determinants of Institutional Objectives and Risk Identification: Relative Relationship – Case of a University

Anass BAYAGA

 

Application of Non-parametric Analysis Technique amongst Postgraduate Education Research: A Survey of South African Universities

Anass BAYAGA - Liile Lerato LEKENA

 

Amerikan İç Savaşı ve Mısır: Pamuk Örneğinde Mısır Modernleşmesi ve Amerikan İç Savaşı’nın Sürece Olan Katkısı

Ali BİLGENOĞLU

 

Vak’a-nüvis Mehmed Râşid Efendi, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği

Halit BİLTEKİN

 

Birleşmiş Milletler (BM)’in Uluslararası Sorunları Önleyebilme Yeteneği

Fikret BİRDİŞLİ

 

Kur’ân-ı Kerim’de İtnâb Üslûbu

Ali BULUT

 

Applying Marketing Concepts to Book Publishing in Nigeria

Nkechi M. CHRISTOPHER

 

Dostoyevski’nin Eserlerinde Türklere ve İslâma Bakış

Selahattin ÇİTÇİ

 

La Croix Paitis’in 1665’te Latin Harfleriyle Yazdığı Türkçe Bir Gazel

Necip Fazıl DURU - Rıza DURU

 

Türkiye Ekonomisi’nde Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği

Recep DÜZGÜN

 

Osmanlı Ordusunda Bir Motivasyon ve Terfi Kaynağı: “Terakki” Tevcihi

Emine ERDOĞAN ÖZÜNLÜ

 

Hüsn ü Aşk’ın Tasvirlerinde Gül

Abdullah EREN

 

Türkiye Üzerindeki Sovyet Talepleri ve Türk-Sovyet İlişkileri  (1939-1947)

Barış ERTEM

 

Thomas Aquinas on Knowledge of other Minds

Ramazan ERTÜRK

 

Kemençe ile Eser İcralarından Hareketle Tanburi Cemil Bey’in Tavır Özellikleri

Aslıhan ERUZUN ÖZEL

 

Discourse Markers in English Writing

Lie FENG

 

61. Ölüm Yıldönümünde Sabahattin Ali’yi Anmak: Yazgısını Seven Adam ve Şiirinde “Ölüm”ü Çağırmak Temi

Özlem FEDAİ

 

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye’deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Değerlendirilmesine İlişkin Bir Analiz

F. Belma FIRLAR - Şadiye DENİZ

 

İlköğretim 1. ve 2. Sınıf Öğrencileri için Resimli Sosyometri Ölçeği’nin Güvenirlik Geçerlik Çalışmaları

Hülya GÜLAY

 

Çoklu Zekâ Kuramı: Tekli Zekâ Anlayışından Çoklu Zekâ Yaklaşımına

Emet GÜREL - Merba TAT

 

Policy, Organizational Power Structure and Commercial Support in Continuing Professional Education

Ong Mek HIOK - Haslinda ABDULLAH

 

Literacy Development of a Preschooler: An Exemplary Case

Hatice Zeynep İNAN

 

İlköğretim Öğrencilerinin Okuduklarını Anlama ve Anlatma Düzeylerinin Belirlenmesi

Erdoğan KARTAL - Hatice ÇAĞLAR ÖZTEKE

 

İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Yunanistan, Türkiye’de Mülteciler, Askeri İhlaller ve Esirler Sorunu

Ulvi KESER

 

Lügat-i Müşkilât-ı Eczâ’da Türkçe Bitki Adları

Paki KÜÇÜKER

 

Bakor Women in Pottery Production in Colonial Southeastern Nigeria

Simon E. MAJUK - Patience O. ERIM - Rev. Joseph O. AJOR

 

Babanzade İsmail Hakkı’nın Tanin’de Yayımlanmış Makalelerine Göre Osmanlı Devleti ve Dış Politika (1911)

Faysal MAYAK

 

Londra Sefiri Mehmed Emin Paşa’nın Felemenk (Hollanda) İzlenimleri

Bayram NAZIR

 

Eschatological Motifs and Socio-Spiritual Aspects of Urhobo Funeral Poetry

Felicia OHWOVORIOLE

 

Aile Yaşam Kalitesi Dinamikleri: Aile İletişimi, Ebeveyn Sorumlulukları, Duygusal, Duygusal Refah, Fiziksel / Materyal Refahın Algılanması

Emine ÖZMETE

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Üniversiteler Düzeyinde Okutulmaya Başlanması ve Gelinen Süreç

Yaşar ÖZÜÇETİN - Senem NADAR

 

Erendiz Atasü’nün Romancı Gözüyle Kaleme Aldığı Eleştirel İçerikli İnceleme Yazıları

Hüseyin ARAK

 

Mondros Müterakesi'ni Müteakip, İşgallere Karşı Marmara Ahalisinin Tepkisi

Hasan Ali POLAT

 

A Review on the Relationship between Organizational Resources, Competitive Advantage and Performance

Raduan Che ROSE - Haslinda ABDULLAH - Alimin Ismail ISMAD

 

Career Plateuning and Work Attitudes: Moderating Effects of Mentoring with Nigerian Employees

Samuel O. SALAMI

 

Walter Benjamin’in Kavramlarıyla Kültür Endüstrisi: “Aura”, “Öykü Anlatıcısı” ve “Flâneur”

Bilgen Aydın SEVİM

 

Halide Edib Adıvar’ın (1884–1964) Öğretmenlik Mesleğinin Niteliğine İlişkin Görüşleri

Mustafa ŞANAL

 

Romanda Mekân Kavramı

Mehmet Bakır ŞENGÜL

 

II. Abdülhamit Döneminde İki Ünlü Saray Mimarının Siyasi İlişkileri

Oya ŞENYURT

 

Kültürel, Yapısal ve İşlevsel Açıdan Doğu Karadeniz’de Yaylacılık ve Yayla Şenlikleri (Hıdırnebi ve Kadırga Yaylaları Örneği)

Bekir ŞİŞMAN

 

Cumhuriyetin İlanından Günümüze Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretimde Niceliksel ve Niteliksel Gelişmeler

Meral TANER DERMAN - Handan Asûde BAŞAL

 

A General Perspective on Role of Theory in Qualitative Research

Mehdi TAVALLAEI / Mansor ABU TALIB

 

Anglikan Kilisesinin Oluşum Süreci ve Bugünü Üzerine Bir İnceleme

Vedat Şafak YAMİ

 

Orta Karadeniz Bölümü İlleri Atasözleri ve Deyimlerinde Coğrafik Unsurlara İlişkin Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım

Okan YAŞAR - Funda ÖRGE YAŞAR

 

Ayvacık, Bayramiç, Çan, Ezine ve Yenice (Çanakkale İli) İlçelerinde Köy Adlarının Kaynakları

Okan YAŞAR - Funda ÖRGE YAŞAR

 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Özürlüler İçin Geleceğe Bir Kapı Açmak

Sıtkı YILDIZ

 

Cemal Süreya Şiirinde Ortak Dilin Kullanımı

Mehmet YILMAZ

 

İzmir Şer’iyye Sicillerine Yansıyan İhtida Vakaları

Ahmet YİĞİT

 

 

Book Reviews

 

EKİNCİ İlhan, Fırat ve Dicle’de Osmanlı-İngiliz Rekabeti (Hamidiye Vapur İdaresi), Asil Yayınları, Ankara 2007,  ISBN: 978-9944-135-51-1, 411 s.

Ergin AYAN - Hülya ARNAK

 

Hazînî, Menba’u’l-Ebhâr fî Riyâzi’l-Ebrâr, (hzl.: Mehmet Mâhur Tulum), İstanbul 2009, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 45, ISBN: 978-9944-761-77-2, 440 s.

Halit BİLTEKİN

 

USLUER Fatih, Hurûfîlik- İlk Elden Kaynaklarla Doğuşundan İtibaren-, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2009, ISBN: 975-997-151-8, 624 s.

Özer ŞENÖDEYİCİ

 

GÜNAY Umay Türkeş, Türk Kültürüne Eleştiri, Akçağ Yayınları, Ankara 2009, ISBN: 978-975-338-930-3, 208 s.

Bekir ŞİŞMAN

 

USER Hatice Şirin, Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı Yazıtları  (Söz Varlığı İncelemesi), Kömen Yayınları, Konya, 2009, 548 s., ISBN: 978-975-6527-37-5

Hüseyin YILDIZ

 

 

 

 

Announcements

     

Search

  

  

 

 


Search

(Author / Paper )