Türkçe English

The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi                                                                                                       issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


Cilt: 1    Sayı: 5    Yıl: 2008     ///    Volume: 1     Issue: 5    Year: 2008

 

  Cilt: 1    Sayı: 5    Yıl: 2008     ///    Volume: 1     Issue: 5    Year: 2008

 

  Kapak / Cover       Künye / About the Journal      İçindekiler / Contents   |

 

 

Osmanlı Devleti’nin Sürgün Politikası ve Sürgün Yerleri

Dr. Abdullah ACEHAN

 

House Ownership As A Well-being Index Among Retirees In Osun State, Nigeria

Dr. A. L. ADISA – O. M. AGUNBIADE – O. E. AKANMU

 

Developing, Validity And Reliabilityt of A Drug Addiction Module Among Drug Addicts Who Undergoing Treatment At Rehabilitation Centres

J. AHMAD – A. HASSAN – Dr. N. Z. ABIDDIN

 

Sosyal Yardımdan Sosyal Sigortaya: Bismarckyan ve İngiltere Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Tarihsel Dönüşümü

Ferhat AKYÜZ

 

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Anadilimizin Yaşadığı Sorunlara İlişkin Farkındalıkları, Görüş ve Önerileri

Yrd. Doç. Dr. Emine KOLAÇ

 

Gündelik Yaşamın Estetize Edilişinde Oyuncak ve Gelişen Rolü

Yrd. Doç. Dr. N. Şule ATILGAN

 

Mobile Phones: An Anthropological Review of Its Evolutionary Impact

S. M. AVVANNAVAR - B. S. N. KUMAR - S. SHRIHARI – R. BABU ARE

 

Atatürk’ün Nutuk’unda Söz Dizimi ve Üslûp Özellikleri

Doç. Dr. Muhsine BÖREKÇİ

 

Dostoyevski’nin “İnsancıklar” Romanında “Sıradan İnsan” Figürü

Yrd. Doç. Dr. İ. Murat ÇAKMAKÇI

 

Computer-assisted Longitudinal Surveys Design And Implementation

Assoc. Prof. Dr. Claudio CAPILUPPI

 

Ülkeler Arası Küresel Eşitsizlikte Uzun Dönemli Bozulma (1950–1998)

Murat ÇİFTÇİ

 

Toplumsal Kuralların Metni Olan Hukuk ve Hukuk Dili

Yrd. Doç. Dr. Bülent ÇİFTPINAR

 

Dostoyevski’nin Kumarbaz Romanının Hayat-Eser Açısından İncelenmesi

Dr. Selahattin ÇİTÇİ

 

Safevi Tarikatı ve Osmanlı Devleti İlişkileri

Dr. Bilal DEDEYEV

 

Avrupa’da Yaşayan 0-6 Yaş Grubu Türk Çocuklarına Türkçe ve Türk Kültürünün Öğretilmesinde Kullanılabilecek Bir Materyal: “Türk Ninnileri”

Prof. Dr. Necati DEMİR

 

Kaya Bilgegil’in “Üç Ses” Mensuresinin Yapı ve Anlam Bakımından İncelenmesi

Dr. Özlem DEMİREL

 

Quality of Work Life: A Study of Municipal Corporation Bus Drivers

Prof. Dr. Rajib Lochan DHAR

 

Ses Temelli Cümle Yönteminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Erhan DURUKAN - Mehmet ALVER

 

Osmanlı Devleti’nin Dilencilere Bakışı (Bursa Örneği)

Dr. Ömer DÜZBAKAR

 

Global History, Cross-cultural Interactions And Encounters And Theoretical

Roots of The Study of Mental Images

Prof. Dr. Olavi K. FÄLT

 

Sociological  Dimensions of School Failure: The Views of Educators and Students of Educational Schools

Panagiotis GIAVRIMIS- Efstratios PAPANIS

 

Kierkegaard’ın İnsan Görüşü

Yrd. Doç. Dr. Kamuran GÖDELEK

 

Competences of  Ekperts In Integrative Processes of  Deaf Children

Assoc. Prof. Dr. H. HASANBEGOVIĆ – E. H. MAHMUTOVIĆ – N. SALKIĆ

 

Destân-ı Veysel Karânî

Dr. Yunus KAPLAN

 

Religious Markets In Transition Process: The Case of Turkey

Assoc. Prof. Dr. M. Ali KİRMAN

 

The Social Danger of The Preparation of False Money And Securities

Ali Javanbaxt LALAH

 

On Apocalyptic Features in Some Palestinian Apocalyptic Traditions

Dr. Ofer LIVNE-KAFRI

 

Din Hizmetlerinde Sunum

Dr. Yusuf MACİT

 

Undergraduate Students Perception on K-Economy And Globalisation:

A Case Study In A Malaysian Public University

Ramlee MUSTAPHA - Dr. Norhasni Z. ABIDDIN

 

The Economic Lifeline of British Global Empire: A Reconsideration of The Historical Dynamics of The Suez Canal, 1869-1956

Dr. Olukoya OGEN

 

Klasik Türk Şiirinde Hazret-i Îsâ Kavramı

Prof. Dr. Ömer OKUMUŞ - Doç. Dr. M. Muhsin KALKIŞIM

 

Global Terrorism And Its Impacts On National Security

Doç. Dr. Yaşar ONAY - Kleanthis KYRIAKIDIS

 

Gevheri Divanı’nda “Kuşlar”

Esra ÖNE

 

Yapılandırmacı Öğretimde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Kullanımı ve Yüksek Öğretim Kademelerindeki Coğrafya Derslerinde Uygulanabilirliği

Dr. Nurettin ÖZGEN – Dr. Raziye OBAN ÇAKICIOĞLU

 

Stüdyo Kayıtlarında Üç Türk Müziği Çalgısının Yapay Yansışım Süresi ve Mikrofonlama Farklılıklarının Belirlenmesi

Dr. Feridun ÖZİŞ - Suat VERGİLİ - Alp VAROL

 

Kırsal Yoksulluk ve Neo-Liberal Ekonomi Politikaları

Yrd. Doç. Dr. Şinasi ÖZTÜRK

 

Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi-Öğretimi Çerçevesinde Milli Eğitim

Şuralarının Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Emine KOLAÇ

 

Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Kırşehir (1)

Yrd. Doç. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN

 

Social Networks And Employment In The North Aegean Sea Region

Assoc. Prof. Dr. Konstandinos RONDOS - Assist Prof. Dr. Efstratios PAPANIS

 

Environmental Changes And Collective Bargaining Priorities: Analysis, Implications And Outline For Future Research

Prof. Dr. Raduan Che ROSE - Dr. Naresh KUMAR - Dr. Harris GANI

 

The Sponsorship Applicatons In Turkish Sport

H. ŞAHAN - A.D. AYDIN - S. AKPINAR - K.Y.AYTAÇ - S. YÜKSEK - M. ULUKAN

 

Call For A Paradigm Shift In The Quest For Advanced Business Schools

Assoc. Prof. Arfah SALLEH - Prof. Dr. Aziuddin AHMAD - Dr. Naresh KUMAR

 

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması

Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU - Yrd. Doç. Dr. Nilgün YENİCE - Yrd. Doç. Dr. Nuri KARASAKALOĞLU

 

Impact of Environmental Management On Students’ Quality Output In Nigerian Secondary Schools

Dr. Akinwumi Femi SUNDAY - Odunsi Adenike OLUFUNMILAYO

 

Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin İlettiği Değerler Açısından İncelenmesi

Ülker ŞEN

 

Ethnicity And Political Parties In Africa: The Case of Ethnic-based Parties In Ethiopia

Dr. Wondwosen B. TESHOME

 

Edip Ayel’in Şiirlerinde İstanbul

Necati TONGA

 

Hegel Panteist Bir Filozof Mudur? (Spinoza’nın Panteist Felsefesinin Eleştirisi Bağlamında)

Yrd. Doç. Dr. Arslan TOPAKKAYA

 

İzmir’in İşgaline Karşı Konya Yöresinden Gelen Tepkiler

Yrd. Doç. Dr.  Necmi UYANIK

 

The Effectiveness of Colloborative Learning Applications In Art Education

Assist. Prof. Dr. H. Turgay ÜNALAN

 

Örgütsel Çatışma Yönetimi Üzerine Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma

Engin ÜNGÜREN

 

Türkiye’de Milli Park Eğitimi ve Milli Park Eğitimine İlişkin Bir Araştırma: Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı

Doç. Dr. Okan YAŞAR - Mehmet ŞEREMET

 

Trabzon Örneğinde Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Hükümet Konağı Binaları

Yrd. Doç. Dr. Nurcan YAZICI

 

Film, Arts And Culture As Community Outreach Tools: Perspectives From Singapore

Prof. Dr. Victor YU

 

Venüslü Kadınların Serüvenleri

Dr. Sefa YÜCE

 

 

 

 

Announcements

     

Search

  

  

 

 


Search

(Author / Paper )