Türkçe English

The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi                                                                                                       issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


Cilt: 5    Sayı: 21    Yıl: 2012     ///    Volume: 5     Issue: 21    Year: 2012

 

  Cilt: 5    Sayı: 21    Yıl: 2012     ///    Volume: 5     Issue: 21    Year: 2012

 

  Kapak / Cover       Künye / About the Journal      İçindekiler / Contents   |

 

 

Yeni Türk Edebiyatında Mersiyeyi Yaşayanlar

Abdullah ACEHAN

 

Edebiyat Teorisi Üzerine-3: Edebiyat Teorilerinin Sınıflandırılması

Adem ÇALIŞKAN

 

Zile Kazasında Şahıs Adları

Alpaslan DEMİR

 

On Translations of Qabus-nama During The Old Anatolian Turkısh Period

Enfel DOĞAN

 

Rüya Tabirine Dair Bir Manzume: Diyarbakırlı Azmî’nin Miftâhu’l-Ma’ânî’si

Mehtap ERDOĞAN

 

Safahat’ta Emek ve Gayret Kavramları Üzerine

Ertan EROL

 

Kerem Operasında Tasavvuf Etkisi

Elif Sanem GÜLEÇ

 

Meşrutiyet Dönemi Gezginlerinin Gözlemleriyle Avrupa’da Türk İmgesi

Mürsel GÜRSES

 

Translation Analysis and Assessment of Poetic Discourse: Extra-Textual Meaning in Persian and English

Elahe JAMSHIDIAN - Razieh MOHAMMADI

 

“Korkuyu Beklerken” ile “Yuva” Hikâyelerinde Mekânla İlişkisi Açısından Korku ve Paranoya

Esra KARA

 

İran’da Tercüme Faaliyetleri ve Tercüme Edilen İlk Kitaplar ( 1830-1904)

Yılmaz KARADENİZ

 

Le Théâtre de Eugène Ionesco, Quelques Réflexions sur la Signification de la Prolifération

Arzu KUNT

 

Kutadgu Bilig’de Betimleyici Eylemler

Aziz MERHAN

 

Şekil, Muhteva ve Yazar Kadrosu Açısından Gülpınar Dergisi

Salih OKUMUŞ - Sabit BAYRAM

 

Şiir Mecmûalarının Neşri Hakkında

Ahmet TANYILDIZ

 

Osman Nevres’in Güzelliğe, Şiire ve Şaire Bakışı

Sümeyye YILDIZ

 

Govarnance as an Interdisciplinary Common Study Area and a Separation Point: Transformation of Political Power in Turkey

Fulya AKYILDIZ

 

XX. Yüzyıl Başlarında Kütahya Hapishanesinin Genel Durumu

Nurgül BOZKURT

 

Vasili Dimitriyeviç SMİRNOV (1846-1922)

İhsan ÇOMAK

 

Süleyman bin Kesir El-Huzai’nin Öldürülmesi

Mehmet DALKILIÇ

 

Osmanlı’da Halkla İlişkiler: Sultan Abdülaziz Dönemi Örneği

Hüseyin DİKME

 

8 Numaralı (Kamame) Kilise Defteri’nin Tanıtımı ve Fihristi

İhsan SATIŞ

 

İran’s Iraq Policy after the Second Gulf War

A. Sait SÖNMEZ

 

Vehhâbîliğin Osmanlı Mütefekkirleri Üzerindeki Akisleri

Fatih M. ŞEKER

 

Geç Ortaçağ Avrupasında Pazar ve Panayır İlişkisinin Ticaret Hayatındaki Rolü ve Türk-İslam Dünyasındakilerle Karlılaştırılması

Pınar ÜLGEN

 

21. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Türkiye Nüfusunda Ne Değişti?

Mustafa YAKAR

 

Ağrı Eyüp Paşa (Pazı) Kalesi Üzerine Bazı Notlar

Yusuf ÇETİN

 

Salamis’ten Spiral Yivli Sütunlar

Davut KAPLAN

 

Kayseri Râşid Efendi Kütüphanesi’ndeki Ebrû Örnekleri

Neval KARAKUŞ SAKİN

 

Kırşehir Kaleleri

Veli ÜNSAL

 

Are Human Rights a Western Construct? From The Confucius Peace Prize to the Practice of Suttee in India

Thomas NG

 

A Sociological Review of Issues on Juveline Delinquency

Matthias OLUFEMI DADA OJO

 

 

 

 

 

Announcements

     

Search

  

  

 

 


Search

(Author / Paper )