Türkçe English

The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi                                                                                                       issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


Cilt: 2    Sayı: 8    Yıl: 2009     ///    Volume: 2     Issue: 8    Year: 2009

 

  Cilt: 2    Sayı: 8    Yıl: 2009     ///    Volume: 2     Issue: 8    Year: 2009

 

  Kapak / Cover       Künye / About the Journal      İçindekiler / Contents   |

 

 

Major Challenges to the Effective Management of Human Resource Training and Development Activities

Haslinda ABDULLAH

 

Embracing Prejudices in Cultural Fieldwork: A Gadamerian Approach

Che Mahzan AHMAD

 

Constructing “Multiple” Conceptions of Blackness:   A Case Study of How African American Students Contest Identity at a Predominantly White Liberal Arts College in the United States

Diana ARIZA - Len BERKEY

 

Background of Malaysian Private Institutions of Higher Learning and Challenges Faced by Academics

L. AROKIASAMY – M. ISMAIL – A. AHMAD – J. OTHMAN

 

Yabancı Dil Öğretiminde Otonom Öğrenme: Neden ve Nasıl?

Cihan AYDOĞDU

 

Urban Transformation in Slum Districts through Public Space Generation and Cable Transportation at Northeastern Area: Medellin, Colombia

Carolina BLANCO - Hidetsugu KOBAYASHI

 

Antropolojik Karar Kavşağında Haysiyet, Haklar ve Hukuk Felsefesi

Winfried BRUGGER – (Çev. : Muhammed İkbal İMAMOĞLU)

 

1642 Tarihli Avarız Defterine Göre İspir Sancağı

İbrahim Etem ÇAKIR

 

Saklı Kalmış Kültürel Bir Mirasın Coğrafyası: Batı Anadolu’da Deve Güreşleri

Vedat ÇALIŞKAN

 

Can Demographic Diversity in Top Management Team Contribute for Greater Financial Performance? An Empirical Discussion

M. MARIMUTHU – I. KOLANDAISAMY

 

Improving Pupils Quality Throuh Community Advocacy: The Role of School-based Management Committee (SMBC)

J. A. OGUNDELE - M. A. ADELABU

 

Preposing of Determiners and Preposed Epithet Adjectives in French: A Syntactic Similarity

Mehmet ÇİÇEK

 

Görme Engelli Öğrencilerin Çeşitli Değişkenler Açısından Öğrenme Sitilleri Üzerine Bir Araştırma

Tazegül DEMİR - Ülker ŞEN

 

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında “Resim” ve “Mimarî”

Ertan ENGİN

 

Osmanlı Nüfus Kayıtlarına Dair Alternatif Bir Kaynak: Defter-i Liva-ı Canik (1837)

M. Yavuz ERLER

 

Greek Teacher’s Perceptions about “Efficient” and “Non-Efficient” Students Development of an Attribution Questionnaire for Teachers in the North Aegean Region

Panagiotis GIAVRIMIS - Efstratios PAPANIS

 

Karamanlıcada i/e Meselesi

Hayrullah KAHYA - Mustafa KILIÇARSLAN

 

Yaşayan Eski Türk İnançları İtibariyle “Türk Mitolojisi” ve Prof. Dr. Bahaeddin ÖGEL

Yaşar KALAFAT

 

Dini ve Psikolojik Açıdan Bağışlayıcılığın Terapötik Değeri

Elif KARA

 

Anne-Babaların Kız ve Erkek Çocuklarına Uyguladıkları Psikolojik Saldırganlık Davranışları

Hülya KARTAL - Asude BİLGİN

 

Teachers’ Perceptions on Corporal Punishment as a Method of Discipline in Elementary Schools

Songül KİLİMCİ

 

Küresel Bir Şirketin Üst Düzey Yöneticileri ile Türkiye’de İş Yapmayı Tercih Etme ve Etmeme Nedenlerini Ortaya Çıkarmaya Yönelik Bir Görüşme

Hamide KOCADORU

 

E. Kolduell ve A. Malts’ın Sanatkarlık Özellikleri

Kuliyeva Ceyran MANAFKIZI

 

Human Capital Development and Its Impact on Firm Performance: Evidence from Developmental Economics

M. MARIMUTHU – L. AROKIASAMY – M. ISMAIL

 

Desirability and Existence of HRD Structure in Malaysian Manufacturing Firms

Haslinda ABDULLAH

 

Teacher Education Curriculum in Nigeria in the Perspective of Lifelong Education

S. N. OSUJI

 

Toplumsal Cinsiyet ve İktidar: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Toplumsal Cinsiyet Düzeni

Şevket ÖKTEN

 

Parent-Young Adult Conflict: A Measurement on Frequency and Intensity of Conflict Issues

Emine ÖZMETE - Ayşe Sezen BAYOĞLU

 

Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Kırşehir (3)

Yaşar ÖZÜÇETİN

 

Exploring the Entrepreneurial Mindset of Students: Implication for Improvement of Entrepreneurial Learning at University

Z. A. Lope PIHIE – A. S. A. SANI

 

18. Yüzyıl Dîvân Şairi Hâkim’in Şiirlerinde Maddî Kültür ve Sosyal Yaşamdan İzler

Yakup POYRAZ

 

Popüler Müzik ve Müzik Eğitimi

Mümtaz Hakan SAKAR

 

Ethnic Heterogeneity in the Malaysian Economy: A Special Reference to the Ethnic Group Participation in Financial Planning Activities

Z. SHAFII – N. Z. ABIDDIN – A. R. AHMAD

 

Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Türkiye’de Hayat Bilgisi Dersi Programlarının Gelişimi

Mustafa ŞAHİN

 

The Importance of Cultural Competency for Agricultural Extension Worker

Neda TIRAIEYARI

 

Metinlerin Tutarlılık Özelliklerine İlişkin Olarak Öğrencilere Geri Bildirim Sunmada İşbirliği İlkelerinin Kullanımı

Hakan ÜLPER

 

Tokat Şehrinde Mala Karşı Suçlar

Alper UZUN - Alpaslan ALİAĞAOĞLU

 

Milli Mücadele Dönemi Doğu Cephesi’nde Kurulan Eğitim Kurumlarında Uygulanan Beden Eğitimi ve Spor Faaliyetleri

Mustafa YILDIZ - Bayram Ali SİVAZ -  - Murat TEKİN

 

Satılık Havalar: Batı Türkiye Roman Topluluklarında Bir Müziksel Zanaatkârlık Biçimi Olarak “Çalgıcılık”

İbrahim Yavuz YÜKSELSİN

 

 

 

KİTAP DEĞERLENDİRME

 

DOĞAN GÜNAY, SÖZCÜKBILIME GIRIŞ”, (Multilingual Yayınları, 2007, İstanbul, 311 s. )

Talip DOĞAN

 

BEKİR ŞİŞMAN, "AVRASYA KÜLTÜR TARİHİNE İLİŞKİN ÖZGÜN BİR KAYNAK: CENGİZNAME (HAZA KISSA-İ ÇİNGİZ HAN)" (Etüt Yayınları, Samsun, 2009, 200 s.)

M. Yavuz ERLER

 

SALİM RAZI, “OKUMA BECERISI ÖĞRETIMI VE DEĞERLENDIRILMESI” (Kriter Yayınları, İstanbul, 2008, 196 s.)

Özlem GENCER

 

 

 

 

 

 

 

 

Announcements

    The new issue has been published.

Search

  

  

 

 


Search

(Author / Paper )

  

 

5