Türkçe English

The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi                                                                                                       issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


Cilt: 1    Sayı: 3    Yıl: 2008     ///    Volume: 1     Issue: 3    Year: 2008

 

  Cilt: 1    Sayı: 3    Yıl: 2008     ///    Volume: 1     Issue: 3    Year: 2008

 

  Kapak / Cover       Künye / About the Journal      İçindekiler / Contents   |

 

 

Exploring Clinical Supervision to Facilitate The Creative Process of Supervision

Dr. Norhasni Zainal ABIDDIN

 

Yoksulluk ve Genç Kuşakların Toplumsal Hareketlilik Şansları: İstanbul ve Gaziantep Örnekleri

Dr. Neriman AÇIKALIN 

 

Şagird ve Telebelerin Antisosial Davranışının Karşısının Alınmasında Telim ve Terbiyenin Rolü

Yrd. Doç. Dr. Elnare AHMEDOVA

 

Significant Predictors of Social Capital in Farmers Organisations in Akwa Ibom

Assoc. Prof. Dr. Iniobong A. AKPABIO

 

Ukrayna’daki Kıpçak Balballarında Eşya ve Motifler

Yrd. Doç. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK

 

Beitraege Deutscher Wissenschaftler  Zur  Medizinerausbildung in der Türkei

Prof. Dr. Mehmet ARSLAN

 

Enseignements de grammaire à l’adresse d’étudiants de philologie française : état des lieux et prospective

Yrd. Doç. Dr. Nurcan DELEN KARAAĞAÇ

 

Kalık Akıev (S. Musaev - C. Taştemirov)

Çeviren: Dr. Gamze DOĞAN İNAN 

 

Altıntepe Urartu İskeletlerine Ait Alt Canine Dişlerinden Cinsiyet Tespiti

A. Cem ERKMAN

 

Kitab-ı  Dede Korkut’taki “Tutsaklık” Durumu Karşısında Oğuz’un Tutumu

Seyran GAYIBOV

 

İnşaat Programı ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanlarının Bilim Dili Olarak Türkçeyi Kullanma Yaklaşım ve Duyarlılıkları (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği)

Yrd. Doç. Dr. Hanife Nâlân GENÇ -  Sait Sami GENÇ

 

Sovyet Sonrası Dönemde Hazar Çevresinde Yaşanan Rekabet

Dr. Mustafa GÖKÇE

 

Azerbaycan ve Türkiye Türkçesinin Ortak Diyalektizmleri

Doç. Dr. Galibe HACIYEVA

 

İnsandaki Boyutsal Ses Bilincinin Müziğe ve Müzik Teknolojisine Yansımaları

Dr. Cihan IŞIKHAN

 

Azerbaycan’da ve Türkiye’de Eş Toponimler ve Onların Önemli Özellikleri

Prof. Dr. Kara İBRAHİMOGLU

 

Selvon and Multicultural London

Fatma KALPAKLI

 

Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE): İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma

Engin KARADAĞ - Hakan SAĞLAM - Nuri BALOĞLU

 

Religious And Secularist Views Of The Nature And The Environment

Doç. Dr. M. Ali KİRMAN

 

Almanca Öğretmeni Adaylarının Dil Öğreniminde Kullandıkları Öğrenme Stratejileri

Adnan OFLAZ

 

Principals’ Leadership Behaviour And School Learning Culture in Ekiti State Secondary Schools

Dr. Olayele Florence OLUREMI

 

Müzik Dinleme Perspektifinden Mekân-İnsan İlişkisi: Kritik Dinleme Odalarının Akustik Parametre İlişkilerinin Değerlendirilmesi

Dr. Feridun ÖZİŞ - Suat VERGİLİ

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, İkinci Dönem Kırşehir Mebusları

Yrd. Doç. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN

 

Klâsik Dönem Osmanlı Eğitim Kurumları

Ünal TAŞKIN

 

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Müziksel İşitme Testinin Geliştirilmesi

Dr. Elif TEKİN GÜRGEN

 

Tarihsel Materyalizm Bağlamında Marx’ı Yeniden Okumak

Yrd. Doç. Dr. Arslan TOPAKKAYA

 

M.Ö. III. Binde Kuzeydoğu Anadolu

Yrd. Doç. Dr. Veli ÜNSAL

 

Şeyh Galib’in Baruthane Şiirleri

Dr. Fatih USLUER

 

Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Falcılık, Kehanet ve Rüya Motifi

Dr. Gülsine UZUN

 

Stalking The Elephant

Prof. Dr. Robert VIVIAN

 

Erkin Vâhidov’un Kelime Dünyasına Bir Bakış

Dr. Veli Savaş YELOK

 

Türk Tarihinin Kaynaklarına Genel Bir Bakış

Yrd. Doç. Dr. M. Emin YOLALICI

 

Yürümek Romanı Üzerine

Dr. Sefa YÜCE

 

 

Kitap Değerlendirme

 

Muhsine Helimoğlu Yavuz: Esil ile Yesil, Türk Masalları I, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul 2006, İkinci Basım 2007, 118 s. Resimleyen: Musa Kart

Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK

 

Ouvrage collectif, Edition Linguistique 53, Muenchen, Lincom, 2006, 158 p. Editeur : Selim Yılmaz, ISBN : 3 89586 319 X

Arsun URAS YILMAZ
 

 

 

 

Announcements

     

Search

  

  

 

 


Search

(Author / Paper )