Türkçe English

The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi                                                                                                       issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


Cilt: 1    Sayı: 4    Yıl: 2008     ///    Volume: 1     Issue: 4    Year: 2008

 

  Cilt: 1    Sayı: 4    Yıl: 2008     ///    Volume: 1     Issue: 4    Year: 2008

 

  Kapak / Cover       Künye / About the Journal      İçindekiler / Contents   |

 

 

Toplumda Fahişelik Kurumunun Vazgeçilmezliği Üzerine Mitler: Mersin Örneği

Dr. Neriman AÇIKALIN

 

Making Education Services Work For Rural Population

Dr. M. A. ADELABU

 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Romanlarında Alafrangalık Teması

Dr. Soner AKPINAR                   

 

The Roles Of Private Higher Educational Institutions In Promoting Formal Lifelong  Education In Malaysia

Lawrence AROKIASAMY - Ong Seng FOOK           

               

Kerem ile Aslı Hikâyesinde Kerem’in Sevgili Tasvirleri Üzerine Bir İnceleme

Âdem BALKAYA

 

Yordan Yovkov ve Çağdaş Bulgar Edebiyatı Çalışmaları

Yrd. Doç. Dr. İ. Murat ÇAKMAKÇI

 

Mehmet Âkif’in Şiirinde Kavlî Dua

Dr. Sinan ÇİTÇİ

 

Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Bunların Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi

Tazegül DEMİR                                               

                      

İlköretim İkinci Kademe (2005) Türkçe Öğretim Programında Genel Amaçlar-Hedef/Kazanımlar İlişkisi

Erhan DURUKAN

 

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Umutsuzluk ve Kaygı Seviyeleri ile Eğitime Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Yrd. Doç. Dr. Rüya EHTİYAR – Engin ÜNGÜREN

 

İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi 

Dr. Cevdet EPÇAÇAN – Dr. Melih ERZEN

 

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Şiirinde Yalnızlık, Kaçış ve Yabancılaşma 

Dr. Melih ERZEN

 

Abbaskulu Ağa Bakıhanov’un “Gülüstan-ı İrem” Eserinde Kırım Tatarları ve Giraylar 

Seyran GAYIBOV

 

Seyyahlara Göre 19. Yüzyıl Türkmenistan’ında Kadın

Dr. Mustafa GÖKÇE

 

Söz Varlığı Işığında Dîvânü Lûgati’t-Türk’te Çağının Türk İktisadi Hayatına Ait İzler 

Doç. Dr. Ahmet GÜNŞEN

 

Public Signage System To Combat Problems of Illiteracy And Multilingualism

Ila GUPTA

 

Prison Reforms And Hiv/Aids In Selected Nigerian Prisons

Olusegun Lanre IKUTEYIJO - Melvin Ojo AGUNBIADE

 

İlköğretimde Tarih Konularının Yerel Tarih ile İlişkilendirilmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi 

Hasan IŞIK

 

Cumhuriyet Dönemi Gazete Haber Dili Üzerinde İstatistiksel Bir Araştırma (Cumhuriyet Gazetesi Örneği)

Hayrullah KAHYA

 

17. Yüzyıl Şairlerinden Fevzî, Hayatı ve Divanı

Dr. Yunus KAPLAN

 

Extension Worker As A Leader To Farmers: Influence Of Extension Leadership Competencies And Organisational Commitment On Extension Workers’ Performance In Yemen 

 A. H. O. KHALIL - Prof. Dr. M. ISMAIL - Prof. Dr. T. SUANDI - Prof. Dr. A. SILONG

 

Çocukluk, Değişen Dünya ve Tarih Öğretiminden Beklentiler

Dr. Hüseyin KÖKSAL

 

Yabancı Diller ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf   Öğrencilerinin “Yabancı Dil Öğretimi” ve “Yabancı Dille Öğretim” Konusundaki Yönelim ve Görüşleri

Dr. Emine KOLAÇ

 

What Deaf Parents “Hear”

Dr. Miriam LEVINGER – Linoy ORLEV

 

Ethnic Diversity On Boards Of Directors And Its Implications On Firm Financial Performance

Maran MARIMUTHU

 

Motivation, Disciplined Behaviour, Equal Treatment And Dispositional Flow In Physical Education Students

J. A. M. MURCIA – N. A. VILLODRE - C. M. GALINDO - E. C. GIMENO -  L. M. R. PEREZ

 

Türk Hediyeleşme Geleneği ve Medya

Doç. Dr. Nebi ÖZDEMİR

 

Development of A Scale/Inventory To Measure Educators’ Professional Adaptation of Educators (Job Satisfaction, Stress And Burn-out)

Assist. Prof. Efstratios PAPANIS - Giavrimis PANAGIOTIS

 

A Review On Individual Differences And Cultural Intelligence

Prof. Dr. Raduan Che ROSE - Dr. Naresh KUMAR - SUBRAMANIAM

 

Modern Zamanların Reklam Dilselliğinde Küresel ve Yerel Özellikler: Eleştirel Dilbilimsel  Bir Bakış

Doç. Dr. Meryem ŞEN

 

Osmanlının Görsel Şiirleri

Özer ŞENÖDEYİCİ

 

“Geçmiş Zaman” Gerçekten “Geçmiş” midir?

Yrd. Doç. Dr. Arslan TOPAKKAYA

 

Aleksander Grigoreviç Krasnokutsk’un Günlüğünden “1808 Yeniçeri Ayaklanması ve Alemdar Mustafa Paşa Vakası" 

Yrd. Doç. Dr. Fatih ÜNAL

 

Klasik Hikâye Geleneği İçinde Bedâyiü’l-âsâr’ın Yeri

Dr. Osman ÜNLÜ

 

Analyzing the Meaning in Interaction in Politeness Strategies in Scent of a Woman

Ning ZHAO

 

 

 

Kitap Değerlendirme

 

Yonca Anzerlioğlu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s.

Hayrullah KAHYA

 

Vers Une Grammaire Linguistique du Turc, Editeurs : A. Uras Yılmaz, S. Yılmaz et M.-A. Morel, Ouvrage collectif, Istanbul, Multilingual, 2004, 192 pages, ISBN: 975–6542–37-X

Doç. Dr. Selim YILMAZ

 

 

 

 

 

Announcements

     

Search

  

  

 

 


Search

(Author / Paper )