Türkçe English

The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi                                                                                                       issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


Cilt: 2    Sayı: 7    Yıl: 2009     ///    Volume: 2     Issue: 7    Year: 2009

 

  Cilt: 2    Sayı: 7    Yıl: 2009     ///    Volume: 2     Issue: 7    Year: 2009

 

  Kapak / Cover       Künye / About the Journal      İçindekiler / Contents   |

 

 

Kırımçakların Menşei ve Bu Konudaki Çalışmaların Değerlendirilmesi

Erdoğan ALTINKAYNAK

Maslenitsa ve Nevruz Bayramları Arasındaki İlişki

Semra ALYILMAZ

Ordu’dan Bazı Tarihi Ahşap (Çantı) Camiler

Ahmet Ali BAYHAN

Samsun’da Anadolu Selçuklu ve İlhanlı Döneminden Kalan Tarihi Yapılar

M. Sami BAYRAKTAR

XIX. Yüzyıl Boyunca Osmanlı Karadenizinde Ekonomi

Mehmet Yavuz ERLER

Ömer Faik Nemazende’nin Ortak Türk Dilinin Gelişmesinde Çabaları

Galibe HACIYEVA

Giresun Adak Yerlerinde Tespit Edilen Çeşitli Uygulama, İnanış ve Efsaneler

Ülkü KARA DÜZGÜN

Azerbaycan Sahasında Derlenen “Deli Çoban” Destanı

Adem KOÇ

Giresun Telgraf İdaresi ve Telgrafhane Binası (1869 -1904)

Mehmet MERCAN

Genç Nüfusun Sorun Algılaması: Trabzon Örneği

Naci MURAT - M. Ali CENGİZ Yüksel TERZİ

Havza İlçesinin Genel Folklorik Yapısı

Cafer ÖZDEMİR

Kıpçak Türklerinin Arap Medeniyetine Katkıları

İbrahim Ethem POLAT

Samsun İlinde Doğal Kaynaklara Dayalı Turizm Arzı ve Planlaması

Kemalettin ŞAHİN - Ali YILMAZ

Karadeniz Yöresinde Mısır Kültürü: Folklorik Bir Yaklaşım

Bekir ŞİŞMAN

1317 (1899-1900) Maarif Salnamesi’ne Göre Trabzon Vilayeti’nde Eğitim Kurumları

Ünal TAŞKIN

Oslu Müderris Hacı Hasan Efendi ve Onun Manevi Etki Alanında Oluşan Mimari Yapılaşma

Mehmet YAVUZ

Doğu Karadeniz Köy Camilerinde Bezeme Anlayışı

Mehmet YAVUZ

1876–1908 Döneminde Ereğli Kömür Havzasında Uygulanan Madencilik Teşvikleri ve Sonuçları

Halil YILDIRIM - Ahmet ÖĞRETEN

Samsun Şehri ve Yakın Çevresinde Turizm ve Turist Algılaması

Ali YILMAZ - Kemalettin ŞAHİN

Karadeniz’in Uluslararası Ticarete Açılması ve Trabzon

Özgür YILMAZ

 

 

 

 

 

 

 

Announcements

    The new issue has been published.

Search

  

  

 

 


Search

(Author / Paper )