Türkçe English

The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi                                                                                                       issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


Cilt: 1    Sayı: 2    Yıl: 2008     ///    Volume: 1     Issue: 2    Year: 2008

 

  Cilt: 1    Sayı: 2    Yıl: 2008     ///    Volume: 1     Issue: 2    Year: 2008

 

  Kapak / Cover       Künye / About the Journal      İçindekiler / Contents   |

 

 

Student, Teacher And School Environment Factors As Determinants Of  Achievement In Senior Secondary School Chemistry

ADESOJI, Francis A. – OLATUNBOSUN, Segun 

 

Performance Of Non Govermental Organizations’ Workers In Rural Development ın Cross River State, Nigeria

ANGBA, A. O – EKURI, P. – AKPABIO, I. A.

 

Türkiye’de Kurulan İlk Kırım Türk Teşkilatları

ARABACI, H. Murat

 

1783 Yılından Sonra Kırım Türklerinin Osmanlı Devleti İle Kültürel İlişkileri

ARABACI, H. Murat

 

Kazan Tatarlarında Giyim-Kuşam Kültürü

ÇETİN, Çulpan Zaripova

 

How To Enhance Reading ComprehensIon Through Metacognitive Strategies

ÇUBUKÇU, Feryal

Tegi Edatı ve Türevleri

DEMİRBİLEK, Salih

 

Bir Toplumsal Katman Olarak Samsun Pazarcılarının Dil Edimi Üzerine Toplumdilbilimsel İnceleme

DOĞAN, Nuh

 

Meşrutiyet İdaresi Altında Erzurum Sel Baskını, 1910

ERLER, Mehmet Yavuz

 

Osmanlı’da “Asil Kan” Aristokrasinin XIX. Yüzyıldaki Yansımalarına Dair Birkaç Örnek: Cengiz Han ve Ramazanoğlu Soyu

ERLER, Mehmet Yavuz

La Violence Scolaire Parue Dans La Presse Ecrite Turque

GENÇ, H. Nalan

 

Kaz Dağı’nın Üstü “Altın”dan Kıymetli mi?

ILGAR, Rüştü

 

Gülşen-i Ebrâr ve Ma’den-i Esrâr Adlı Eserin şairin Münîrî Üzerine

İSPİR, Meheddin

 

Neşâtî’nin İmam Hüseyin Mersiyesi

KALKIŞIM, M. Muhsin

 

Étude Contastive De Qoelques Valeurs Stylistiques Du Pronom Allocutif Tu en Français Et En Turc

KARAAĞAÇ, Nurcan Delen

Selçuklular Dönemi Sivas’ta İlmi Hayat ve İlim Adamları

KAYA, Abdullah

 

Necip Fazıl Kısakürek’in “Abdülhamid Han” Adlı Tiyatro Eseri Üzerine Bir İnceleme

KIRCI, Mustafa

 

Hamit Macit Selekler ve “İyilik”inde Aşk, Tarih Sevgisi ve Kahramanlık Duygusu

KIRCI, Mustafa

 

Sekülerleşme Perspektifinden Dinî ve Seküler Fundamentalizmler

KİRMAN, M. Ali

 

Manilerle İlgili Bazı Problemler v e Öneriler

KÖSE, Nerin

 

Manzum Bir Destan Kitabı  (Destân-ı Veysel Karânî, Vefât-ı Hz. Fâtıma, Vefât-ı Hz. İbrâhîm, Hikâyet-i Gügercin, Hikâyet-i Geyik)

KUZUBAŞ, Muhammet

 

Bulgaristan Türklerinin Tarihsel Süreç İçerisinde Dönüşümü, AB Üyelik Süreci ve Türk Azınlığa Etkileri

ÖZLEM, Kader

 

14 Şubat 1909 Hükümet Krizi Öncesinde: “İngiliz Gözüyle Osmanlı Hükümeti ve Meclis-i Mebusan”

ÖZÜÇETİN, Yaşar – YILDIZ,  Sıddık

 

İlm-i Tefe’ül ve Tefe’ül-nâme ( Kur’ân Falı )  Üzerine Bir Değerlendirme

SÜMBÜLLÜ, Yusuf Ziya

 

Atakum ve Atakent’te (Samsun) Halkın Kıyı ve Kıyı Deniz Suyu Kirliliğini Algılaması

ŞAHİN, Kemalettin

 

Almanya ve Avrupa Birliği´nde Türk Girişimciliği

ŞEN, Faruk - ULUSOY, Yunus - ŞENTÜRK, Cem

 

Batı Trakya Türklerinin Avrupa´ya Göçleri, Bulundukları Ülkelerdeki Yaşam Koşulları ve Kimlik Algılamaları

ŞENTÜRK, Cem

 

Yazar-Hayat-Eser Bağlamında Mustafa Kutlu’nun “Uzun Hikâye” Adlı Eserinin Tahlili

TONGA, Necati

 

Cismî ve Mevlidi

YAZAR, Sadık

 

La Morphosyntaxe Enonciative en Turc Oral Contemporain

YILMAZ, Selim

 

Sevgi Soysal’ın Hikâyeciliği

YÜCE, Sefa

 

 

 

Kitap Değerlendirme

 

MAADAY-KARA DESTANI (Hazırlayan: Salahaddin Bekki), Manas Yayıncılık, Elazığ, 2007, 589 s.

DAĞLI, Ahmet

 

İpsalalı Ebu’l-Hayr, Mevlid (İnceleme-Metin-Dizin), (Hazırlayan: Doç. Dr. Ahmet GÜNŞEN), GÜHAM ( Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi ) Yayınları, Araştırma Dizisi: 2, Ankara,  XV + 423 s.

DEMİRBİLEK, Salih

Başlangıcından Günümüze Türk Destanları  (Hazırlayanlar: Bilgehan Atsız GÖKDAĞ, Kemal ÜÇÜNCÜ), Akçağ Yayınları. Ankara 2007, 264 s.

IRMAK, Yılmaz

 

 

Announcements

     

Search

  

  

 

 


Search

(Author / Paper )