Türkçe English

The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi                                                                                                       issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


Cilt: 4    Sayı: 18    Yıl: 2011     ///    Volume: 4     Issue: 18    Year: 2011

 

  Cilt: 4    Sayı: 18    Yıl: 2011     ///    Volume: 4     Issue: 18    Year: 2011

 

  Kapak / Cover       Künye / About the Journal      İçindekiler / Contents   |

 

 

Edip Cansever’in Tragedyaları’nda Yalnızlık, Bunalım ve Yabancılaşma

Macit BALIK

 

/k-/ Sesiyle Başlayan KVK Yapısındaki Türkçe Fiillerde Ses Anlam Uyumu

Özlem DEMIREL DÖNMEZ

 

18. Yüzyıl Türk Edebiyatında İki Mevlevî Şairde Mevlevîliği Yansımaları

Bilal ELBİR

 

Dudak Uyumu Açısından Saltuk-nâme’deki Ekler

Mediha MANGIR

 

Clarke's (1891) Translation of Ghazal 167 by Hafez: A Text-Based Approach in Criticism at Linguistic Level Based on Reiss' (1971) Model

Ameneh MOHAGHEGH

 

Klâsik Türk Edebiyatında XV. ve XVI. Yüzyıl Nesir ve Nâsirlerine Bakış

Sait OKUMUŞ

 

“Writing Back” to Don DeLillo’s Falling Man

Hossein PIRNAJMUDDIN - Abbasali BORHAN

 

David Mamet’s Oleanna: A Bourdieusian Reading

Hossein PIRNAJMUDDIN - Shima SHAHBAZ

 

İli Salır Türkçesi ve Türkmen Türkçesinde İsim Çekimi

Ersin TERES

 

Biyografik Bilgiler Açısından İki Nazire Mecmuası

Ömer ZÜLFE

 

Pre-Colonial West African Diplomacy: It’s Nature and Impact

Femi ADEGBULU

 

Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun Dağılma Sürecinde Huzistan Avşarları

Ergin AYAN

 

XVIII. Yüzyılda Diyarbekir Voyvodalığı’nın Mekânsal Örgütlenmesi

Özlem BAŞARIR

 

Samsun’da Tütün Üretimi (1788-1919)

Mehmet Yavuz ERLER - Kerim EDİNSEL

 

İran’ın Taksimi Görüşmelerinde İngiltere’nin Rusya’ya Karşı Diplomatik Manevraları (1907)

Yılmaz KARADENİZ

 

Anadolu Gazetelerinden Biri Olan “İzmir’e Doğru” ve Pierre Loti’nin Gazetedeki Yazıları

Yaşar ÖZÜÇETİN

 

Yüksek Kültürden Halk Kültürüne: Batı Mimarlığında “Ulusal Anıt” Düşüncesi ve Vernaküler Mimarinin İdealleştirilmesi

Uğur TUZTAŞI - Yusuf CİVELEK

 

Çelebi Unvanı Hakkında Bir Değerlendirme

Saim YÖRÜK

 

Öğretici Görüşlerine Göre Yaz Kur’an Kursları (Elazığ Örneği)

Şuayip ÖZDEMİR - Rahime KAVAK

 

The Loss of Humanity in Modern Era: Education and the Educator

Fatih Mehmet SAYIN

 

Acıgöl Havzası’nın Sayısal Topoğrafik Analiz Yöntemleri ile Morfometrik  Jeomorfolojisi

Muhammet BAHADIR - Mehmet Ali ÖZDEMİR

 

Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Felsefî Yapı: Pozitivist Paradigmanın İnşası

Yakup KAHRAMAN

 

Ways of Approaching Religiosity in Psychological Research

Petruţa-Paraschiva RUSU - Maria-Nicoleta TURLIUC

 

Sosyolojik Bir Olgu Olarak Müzik (Tokat Örneği)

Recep CENGİZ

 

Econophysics, Thermoeconomics and Phynance

Selçuk BALI

 

Otellerde Müşteri Memnuniyeti ve Bir Uygulama (Samsun Örneği)

Yetkin BULUT

 

İş Memnuniyeti Boyutları (İşe İlişkin Algılar) ile Personel Devri Arasındaki İlişkinin Kantitatif Analizi

Adalet EREN

 

 

Kitap Değerlendirme / Book Review

 

Rus İşgaline Karşı Stepte Büyük Başkaldırı Sultan Kenesarı

Gökhan ABANOZ

 

 

 

 

 

 

 

Announcements

     

Search

  

  

 

 


Search

(Author / Paper )