Türkçe English

The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi                                                                                                       issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


Cilt: 3    Sayı: 13    Yıl: 2010     ///    Volume: 3     Issue: 13    Year: 2010

 

  Cilt: 3    Sayı: 13    Yıl: 2010     ///    Volume: 3     Issue: 13    Year: 2010

 

  Kapak / Cover       Künye / About the Journal      İçindekiler / Contents   |

 

 

KADIN ARAŞTIRMALARI ÖZEL SAYISI

SPECIAL ISSUE: WOMAN STUDIES

 

Takdim  

 

Memlûklarda Bir Kadın Sultan: Şecer Ed-durr İsmet Ed-din Ümm-i Halîl

Abdullah Mesut AĞIR

 

Fahri Celâlettin Göktulga'nın Öyküleri: Toplumsal Anomi ve Kadınla Erkek Arasındaki İletişimsizlik

Bilgen AYDIN SEVİM

 

Son Çeyrek Yüzyılda Kadının Değişen Sosyal Statüsü ve İmajı: İlköğretim İkinci Kademe Ders Kitaplarında Metin ve Görsel Ögelerin İncelenmesi

Zekeriya BATUR

 

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadın Şamanlar

Fuzuli BAYAT

 

Quest  for Identity  in Home  and  beyond – Asian  Women  in Literature

Payel CHATTOPADHYAY

 

Osmanlı-İran İlişkileri ve Osmanlı Modernleşme Çabaları Bağlamında Osmanlı Kadınlarının İranlılarla Evlenme Yasağı ve Uygulamaları

Galip ÇAĞ - Selçuk URAL

 

The Freeplay of Signifiers: Conflicts of Good and Evil

Feryal ÇUBUKÇU

 

Women in Politics and Decision-Making in Albania: A Qualitative Analysis

Elona DHEMBO

 

Anne Rolünde Kadın ve Anne-Çocuk Oyun İlişkisi

Özlem DOGAN TEMUR - Hatice Zeynep İNAN

 

Orhan Kemal Romanlarında Kadının Nesne Olarak Kullanımı: Cinsel Taciz

Ülkü ELİUZ

 

Hayattan Kurmacaya: Fatma Aliye Hanım’ın Dört Romanında Metinlerarası İlişkiler

Tülay GENÇTÜRK DEMİRCİOĞLU

 

Under the Aegis of the Family: Women in Serbia

Vera GUDAC-DODIĆ

 

Türk Operasında Eğitimin Öncüsü: Fatma Saadet İkesus (3 Mart 1916- 12 Aralık 2007)

Elif Sanem GÜLEÇ

 

Bir Yaş Dönümü Rüyası: Nesil ve Kimlik Kavramlarına Varoluşçu Bir Bakış

İmran GÜR

 

Education for All (EFA): A Catalyst for the Development of Women in Conflicts-Peace Movement in Nigeria

Osamudianmen Ogunbor IKPONMWOSA - Saidu Sani GAYA

 

Şemsettin Sami ve Kadınlar

Şahika KARACA

 

Türkiye'de Engelli Kadın Olmak: Deneyimler ve Çözüm Önerileri

Kasım KARATAŞ - Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ

 

Kırsal Alanda Kadınların Tarımsal Üretime ve Aile İçi Kararlara Katılımı: Tokat İli Örneği

Nuray KIZILASLAN - Asiye YAMANOĞLU

 

Klâsik Türk Edebiyatında Kadına Bakışın Farklı Bir Örneği: Kıssa-i Erve

Muhammet KUZUBAŞ

 

Women War Survivors of Sexual Violence in Liberia: Inequalities in Health, Resilience and Justice

Helen LIEBLING-KALIFANI - Bruce BAKER

 

Sahnede Soluklanmış Bir Cumhuriyet Kadını Ülker Köksal ve Çocuk Oyun Yazarlığı

Sedat MADEN

 

Images of Women and Ideas of Nationhood in Nineteenth Century Spanish Historical Painting

Celia MARTIN-PEREZ

 

Osmanlı İdaresinde Kıbrıs Adasındaki İslâmiyete Geçmede (İhtida) Kadınların Durumu

Ali Efdal ÖZKUL

 

Türkiye'de Beşeri Kalkınma Bakımından Cinsiyet Eşitsizliği: Türkiye-Avrupa Birliği Karşılaştırması

Mevlüdiye ŞİMŞEK

 

Çağdaş Hıristiyan Misyonerliğinde Kadın

Süleyman TURAN

 

Türkiye Kırsalında Tarımda Çalışan Kadın Nüfus (1990-2000)

Döndü ÜÇEÇAM KARAGEL

 

Türkiye'de Kadın Çalışanların Mesleki Sağlık ve Güvenlik Koşulları

Fatih YILMAZ

 

 

Kitap Değerlendirme

 

Amila Buturrovic ve Irvin Cemil Schick  (Derleyenler) (2009). Osmanlı Döneminde Balkan Kadınları, Toplumsal Cinsiyet, Kültür, Tarih

Ayşe BUDAK

 

An Interview with Arundhati Roy, the Author of The God of Small Things

Martin GANI

 

Aslı Sancar (2009). Osmanlı Kadını Efsane ve Gerçek

Cennet HİLOOĞLU

 

Bekir Şişman (2009). Kadın Evliyâ Menkıbeleri “Menakıb-ı Veliyyâtü’n-Nisâ”

Yunus KAPLAN

 

St. Clair Stobart (1913). War and Women

Melike KARABACAK

 

“Lucienne Thys-Şenocak (2009). Hadice Turhan Sultan. Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadın Baniler

Yıldıray ÖZBEK

 

Fatma Azgın (1998). Ulviye Mithat Feminist Buluşma

Netice YILDIZ

 

 

 

 

 

Announcements

     

Search

  

  

 

 


Search

(Author / Paper )