Türkçe English

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research                                                                                                        issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


 

     Cilt: 14   Sayı: 76   Şubat 2021

 

 

  İlahiyat  

 

 |  Jenerik Dosyası  |  Kapak  |  İçindekiler 

 


DİN ÖĞRETİMİNDE METAFOR TEKNİĞİNE DAYALI KAVRAM ÖĞRETİMİ (DKAB DERSİ 11. SINIF 3. ÜNİTE ÖRNEĞİ)
Muharrem ATABAY - Doç. Dr. Adem GÜNEŞ 

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11493


HZ. İSA’YA NİSPET EDİLEN “İBNULLAH/ALLAH’IN OĞLU” KAVRAMI
Dr. Ali BİNOL 
 
Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11464

 
A’RÂF SÛRESİ 26 - 27. ÂYETLER BAĞLAMINDA TAKVA ELBİSESİ
Dr. Cengiz GÜNEŞ 
Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11368


HİNDİSTANLI MÜFESSİR MOLLA CÎVEN’İN TEFSİRDEKİ METODU
Murat CHOMAEV 
Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11355

KUR’ÂN’DA KÜFÜR KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ

Hasan TÜRKMEN

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11224

 

 
MODERN GENÇLİK, DİN VE TASAVVUF
Doç. Dr.
Musa KAVAL 
Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11295

  
MUKÂTİL b. SÜLEYMÂN’IN ÂYETLERİN TEFSİRİNDE KULLANDIĞI SAYILAR
Doç. Dr.
Mehmet ALTUNTAŞ
Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11382

 
EBÜ’L-MU‘ÎN EN-NESEFÎ’YE GÖRE KERRÂMİYYE EKOLÜ VE GÖRÜŞLERİ
Doç. Dr.
Mehmet TÖZLUYURT 
Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11433

 
İÇERİK YÖNÜYLE MU‘ALLAKA ŞİİRLERİNİN DEĞERİ VE TARAFE B. EL-‘ABD’İN MU‘ALLAKASI
Dr. Mehmet YENİCE 

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11478

 
YAKUT-AHLÂKÎ ZEKÂ ÖLÇEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Selahattin YAKUT - Dr. İdris YAKUT

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11502

 

THE GARİBU’L- QUR'AN NARRATED BY ATA BİN EBİ REBAH FROM İBN ABBAS 

Dr. Öğr. Üyesi Selahattin FETTAHOĞLU  

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11506

 

 

 


İndeksler

          

   

      

   

   
       
   

   

 

 


Eposta: dergi@sosyalarastirmalar.com
Telefon: +905076095206    Whatsapp: +905076095206