Türkçe English

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research                                                                                                        issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


 

     Cilt: 14   Sayı: 76   Şubat 2021

 

 

 

    Eğitim  

 

 |  Jenerik Dosyası  |  Kapak  |  İçindekiler  |

 

 
ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİNDE BULMACA İLE KAVRAM ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

Dilek BİLGİN - Prof. Dr. Nazan BEKİROĞLU 

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11454


ARDUİNO DESTEKLİ STEM ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
 Gülsüm MEÇO - Doç. Dr. Aslı GÖRGÜLÜ ARI   
Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11472


MACARİSTAN VE TÜRKİYE’ DE YAŞAYAN MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK TERCİHLERİ VE MÜZİK DİNLEME ORTAMLARI
Doç. Dr. Elif TEKİN GÜRGEN  
Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11486

  
ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Doç. Dr. Fatma TAŞKIN EKİCİ - Dr. Öğr. Üyesi Erhan EKİCİ - Güllü KATIRCIOĞLU
Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11383

  
A2 DÜZEYİ «LE NOUVEAU TAXI 2» DERS KİTABINDAKİ KÜLTÜREL ÖĞELERİN SUNUMU

Dr. Öğr. Üyesi Deniz DEMİRKAN - Doç. Dr. Ertan KUŞÇU 
Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11378


İNSANIN NEFS-İ MUTMAİNNE SEVİYESİNE ÇIKMASI MÜMKÜN MÜ? KUR’AN’IN KONU İLE İLGİLİ İLKE VE YÖNTEMLERİ
Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV  
Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11297

  
ERGENLERİN RİSKLİ DAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Öğr. Gör. İhsan AKEREN
Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11193

  
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASININ ÖĞRETME MOTİVASYONU VE ÖĞRETMENLİK ÖZYETERLİLİK İNANÇLARINA ETKİSİ

Doç. Dr. Nadire Emel AKHAN - Burcu KAYMAK
Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11424

  
AS A SUPERVISION STRATEGY INTERPERSONAL PROCESS RECALL: BASIS AND APPLICATION

Dr. Neslihan YAMAN
Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11439


LİSE ÖĞRENCİLERİNDE AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI: DUYGUSAL ZEKA AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sevda DEMİR - Prof. Dr. Fulya CENKSEVEN ÖNDER
Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11465

 
AKADEMİK BAŞARI, FİZİKSEL AKTİVİTE, EGZERSİZ VE SPOR İLİŞKİSİ: 2015’TEN GÜNÜMÜZE BİBLİYOGRAFİ TABANLI SİSTEMATİK DERLEME

Seyit KARABURÇAK - Seren TURHAN - Prof. Dr. Cengiz AKALAN 
Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.11463


 

 

 


  İndeksler

          

   

      

   

   
       
   

   

 

 


Eposta: dergi@sosyalarastirmalar.com
Telefon: +905076095206    Whatsapp: +905076095206