Türkçe English

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research                                                                                                        issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


 

     Cilt: 13     Sayı: 71    Haziran 2020 

 

 

 Sosyoloji - Antropoloji - Psikoloji - Felsefe


  | Jenerik Dosyası  |  Kapak |  İçindekiler |  

 

Elif BAŞ  

BİREYSELLEŞMENİN AİLE, EVLİLİK VE KADIN-ERKEK İLİŞKİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNE DAİR

Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.10543

Okan BİLGİN - Mehmet SABAZ  

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞININ AKADEMİK KENDİNİ ENGELLEME VE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.10664

Betül CAN - Ramazan UÇAR  

PİERRE BOURDİEU’DA EPİSTEMOLOJİK BİR TAVIR OLARAK DÜŞÜNÜMSELLİK VE DİN SOSYOLOJİSİNE YANSIMALARI

Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.10636

Yılmaz CEYLAN - Sadrettin BUDGA  

ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK POLİTİKALARI VE İSLAM FIKHINDA AZINLIK HAKLARI

Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.10552

Osman DELİKTAŞ    

AHLAKİ KİMLİK VE BİLİŞSEL TAMAMLANMA İHTİYACININ ÇEVRİMİÇİ OYUN BAĞIMLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.10593

Gülsüm HEKİMOĞLU  

YEMEK SOSYOLOJİSİNİN PERSPEKTİFİNDEN GÜNDELİK GURMELER: BATMAN ÖRNEĞİ

Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.10573

Tuğba KIRMAN - Hasan ATAK  

YETİŞKİNLİĞE GEÇİŞ DÖNEMİNDE YABANCILAŞMA: ÇOCUKLUK ÇAĞI RUHSAL TRAVMALARI VE EYLEMLİLİĞİN YORDAYICILIĞI

Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.10607

Saadet LAPSEKİLİ UYSAL  

HELİKOPTER EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARININ BENLİK ALGISI DURUMLARININ KAYGI DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.10631

Mehmet Devrim TOPSES  

MODERNİTE VE AYDINLANMA ELEŞTİRİLERİNDE SINIFSAL AYRIMLAR

Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.10656

Gizem YAZGAN - Hasan ATAK  

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RİSKLİ DAVRANIŞLAR: İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE BİLİŞSEL TAMAMLANMA İHTİYACININ ETKİSİ

Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.10591

Nurbanu YILDIZ - Hasan ATAK  

YETİŞKİNLİĞE GEÇİŞTE İLİŞKİ İSTİKRARI VE DOYUMU: EYLEMLİLİK VE SOSYAL İLGİYE ETKİSİNE İLİŞKİN KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.10572
 

 

 


  İndeksler

          

   

      

   

   
       
   

   

 

 


Eposta :dergi@sosyalarastirmalar.com
Telefon :+905076095206    Whatsapp: +905076095206