VOLUME: 8  ISSUE: 39  (August 2015)

 

Cover       About the Journal     Contents

 

 

TARİH – ULUSLARARASI İLİŞKİLER – SİYASET BİLİMİ

HISTORY - POLOTICAL SCIENCES - INTERNATIONAL RELATIONS

 

Erzincan Şeker Fabrikasının Kuruluşu, Gelişimi ve Geleceği  

Deniz AKPINAR - Vedat KARADENİZ

Erzurum Vilayetinde 1910 Kolera Salgını ve Etkileri  

Esat AKTAŞ

II. Gıyaseddin Keyhüsrev Döneminde Türkiye Selçuklu Devleti İle Eyyûbîler Arasındaki İlişkiler  

Yasemin AKTAŞ

1847 Tarihli Kıbrıs Nüfus Defterine Göre Değirmenlik Kazasındaki Gayrimüslim Nüfus Yapısı  

Salih AKYEL - Ebru OLÇAY

Fransa Soydaş Politikasında Fransızcanın Ekonomik Getirileri: “Ekonomik Francophonıe” Projesi  

Jale AKHUNDOVA

Menemen Olayı’nın Adana Basınına Yansıması  

Erdem ÇANAK

Cyprus Leper Farm in the British Period (1878-1955)  

Güven DİNÇ

Savaş ve Çatışmalarda Şiddetin Kurbanları Kadınlar  

Özlem ÖZDEMİR

II. Dünya Savaşı Sırasında Kıbrıs İslam Lisesi’nin Lapta’daki Durumu  

Mete ÖZSEZER

Rus Yayılmacılığına Bir Örnek: 1944 Kırım Türklerinin Sürgünü  

Cemile ŞAHİN

Geçmişten Günümüze Kıbrıslı Rumlar: Dil, Din ve Kimlikleri  

İsmail ŞAHİN

 

 

 

 
 
 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research

www.sosyalarastirmalar.com  Issn: 1307-9581