VOLUME: 8   ISSUE: 38  (June 2015)

 

Cover      About     Contents

 

 

TARİH – ULUSLARARASI İLİŞKİLER – SİYASET BİLİMİ

HISTORY - POLOTICAL SCIENCES - INTERNATIONAL RELATIONS

 

İslâm Coğrafyacılarına Göre Azerbaycan   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813649

Cihat AYDOĞMUŞOĞLU

Yunan Milliyetçiliğinin ve Mütekabiliyet İlkesinin Yunanistan’daki Müslüman-Türk Azınlığın Haklarına Etkileri   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813650

Filiz ÇOBAN - Aslı Fatma BURULDAY

Yargı Bağımsızlığı Ekseninde Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Askeri Yargı Sistemleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Tartışma   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813651

Mustafa Latif EMEK - Mikayıl V. YUSIFOV

A Comprehensive Approach to the Role of Information And Communication Technology (ICT) in Globalization    Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813652

Eşref ERTÜRK

Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet Dönemine Geçiş Sürecinde Süleyman Şah Türbesi’nin Konumu   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813653

Yakup KAYA - Görkem Ozan ÖZALP

Temettuât Defterleri Işığında Eskişehir’de Yetimlerin Sosyal ve Ekonomik Durumlarına Dair Bazı Bilgiler   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813654

Metin MENEKŞE

Hurufat Defterlerine Göre Meğri (Fethiye) Kazası'mdaki Tekke, Zaviye ve Medreseler  Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813655

Hüseyin MUŞMAL - Raziye ARICI

L’incident de Menemen en 1930: Une Revolte Messianique Unique En Son Genre   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813656

Eyüp ÖZ

M. Şemsettin Günaltay'ın Hayatı, İlmi, İdarî ve Siyasî Faaliyetleri   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813657

Yaşar ÖZÜÇETİN

Kadı Burhaneddin Ahmed’in Malatya Politikası   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153813658

Murat ZENGİN

 

 

 

 

 
 
 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research

www.sosyalarastirmalar.com  Issn: 1307-9581