VOLUME: 8  ISSUE: 37  (April 2015)

 

Cover       About     Contents

 

 

TARİH – SİYASET BİLİMİ- ULUSLARARASI İLİŞKİLER - COĞRAFYA

HISTORY - POLOTICAL SCIENCES - INTERNATIONAL RELATIONS

 

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Oluşumunda Rusya-Çin İlişkileri ve İlişkilerin Problemleri

Halil AKMAN   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710604

Türkiye Selçuklu Sultanı Şahin Şâh’ın Oğlu Şerefü’d-Din İshâk ve Yapı Kitâbesi’ne Dâir Yeni Bir Bakış

Arda DENİZ   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710605

Intergovernmental Organizations (Igos) and Their Roles And Activities in Security, Economy, Health, And Envıronment

Eşref ERTÜRK   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710606

1950 Genel Seçimlerinin Urfa’ya Yansıması

Ahmet İLYAS   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710607

Farklı Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak Göksu Deltası Gölllerinde Zamansal Değişimlerinin İncelenmesi

Murat KARABULUT   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710608

Köprübaşlarını Tutmak: Osmanlı Devleti’nin Akdeniz ve Karadeniz Boğazlarını Tahkim Etme Teşebbüsü

Salih KIŞ   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710609

Bizans’tan Ruslara Miras: Hıristiyanlık

Fatma KOÇAK - Murat ÖZKAN   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710610

Millî Mücadele Döneminde Yabancı Gazeteler Üzerinden Yürütülen Pontus Propagandası

Yüksel KÜÇÜKER   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710611

Ganos Dağı ve Yakın Çevresinin Tektonik Jeomorfolojisi (Tekirdağ)

Emre ÖZŞAHİN   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710612

Millet-i Hakime Kavramı Üzerine Sosyo-Politik Bir Değerlendirme

Adem PALABIYIK - Yunus KOÇ   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710613

 

 

 

 

 
 
 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research

www.sosyalarastirmalar.com  Issn: 1307-9581