VOLUME: 8   ISSUE: 36  (February 2015)

 

Cover       About     Contents

 

 

TARİH – SİYASET BİLİMİ- ULUSLARARASI İLİŞKİLER

HISTORY - POLOTICAL SCIENCES - INTERNATIONAL RELATIONS

 

A RETROSPECT TO GERMAN PERSPECTIVES ON EUROPE: HAS GERMANY EVER PROVED TO BE KANTIAN?

Alper ÇAKMAK  

Doi Number: 10.17719/jisr.2015369507

KAMU DÜZENİNDE ALTERNATİF BİR YÖNTEM: NEZİR

Cemal ÇETİN  

Doi Number: 10.17719/jisr.2015369508

İNAS RÜŞDİYE MEKTEPLERİ: YANYA HAMİDİYE İNAS RÜŞTİYE MEKTEBİ ÖRNEĞİ

Emel DEMİR GÖRÜR  

Doi Number: 10.17719/jisr.2015369509

TÜRK VE DÜNYA BASININDA KORE SAVAŞI VE TÜRKİYE

Gökhan DURAK  

Doi Number: 10.17719/jisr.2015369510

PERCEPTION OF OLD AGE: ITS IMPLICATIONS FOR CARE AND SUPPORT FOR THE AGED AMONG THE ESAN OF SOUTH-SOUTH NIGERIA

Friday Asiazobor EBOIYEHI  

Doi Number: 10.17719/jisr.2015369511

TARİHİ KAYNAKLAR IŞIĞINDA III. YÜZYILDA GOTLARIN AKDENİZ’DE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ KORSANLIK VE YAĞMA FAALİYETLERİ

Mert KOZAN    

Doi Number: 10.17719/jisr.2015369512

KÜLLERİNDEN DOĞAN BİR KÖY:  1955 YILI YANGINI VE DEREBUCAK’IN YENİDEN KURULUŞU

Hüseyin MUŞMAL  

Doi Number: 10.17719/jisr.2015369513

ORTA ÇAĞDA HERÂT BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN KITLIKLAR, BAZI DOĞAL FELAKETLER VE SALGIN HASTALIKLAR

Mustafa ŞAHİN  

Doi Number: 10.17719/jisr.2015369514

KIBRIS’TA GALİ FİKİRLER DİZİSİ’NDE MÜZAKERE SÜRECİ VE TEMEL ÖZELLİKLERİ

Soyalp TAMÇELİK  

Doi Number: 10.17719/jisr.2015369515

SULTAN SENCER DEVRİ SELÇUKLULARDA İLMÎ HAYAT (İLİM ADAMLARI, AKLÎ İLİMLERDE YAPILAN ÇALIŞMALAR VE TÜRK- İSLÂM MEDENİYETİNE KATKILARI)

Efe YEŞİLDURAK  

Doi Number: 10.17719/jisr.2015369516

 

 

 

 
 
 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research

www.sosyalarastirmalar.com  Issn: 1307-9581