Navigation


 


CİLT: 8     SAYI: 40      YIL: 2015     (Yayın Tarihi: Ekim 2015)

 

 

CİLT: 8     SAYI: 39      YIL: 2015   (Yayın Tarihi:  Ağusto 2015)

 

 

CİLT: 8     SAYI: 38      YIL: 2015   (Yayın Tarihi:  Haziran 2015)

 

 

 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research www.sosyalarastirmalar.com  Issn: 1307-9581

 

 

TURKÇE

 ENGLISH

ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of  International Social Research; EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, DRJI and WorldCat, İSAM vb. uluslararası indeks ve veritabanlarında yer almaktadır.   

GELECEK SAYI...

41. sayımız, 30 Aralık 2015 tarihinde yayımlanacaktır. 41. sayımız için son makale gönderim tarihi 30 Kasım 2015'tir.

 

ÖNCEKİ SAYILAR

CMT GRUP Ajans W.T. Yayıncılık