Navigation


 


CİLT: 8     SAYI: 36      YIL: 2015   (Yayın Tarihi: Şubat 2015)

 

CİLT: 7     SAYI: 35      YIL: 2014   (Yayın Tarihi:  Aralık 2014)

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research

www.sosyalarastirmalar.com  Issn: 1307-9581

 

 

 

 

 

TURKÇE

 ENGLISH

ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of  International Social Research uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimiz; EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, DRJI and WorldCat, İSAM vb. uluslararası indeks ve veritabanlarında yer almaktadır. 

 

GELECEK SAYI...

Dergimizin bir sonraki sayısı olan 37. sayımız 15 Nisan 2015'te yayımlanacaktır. 37. sayı için son makale gönderim tarihi 20 Mart 2015'tir.

ÖNCEKİ SAYILAR

CMT GRUP Ajans W.T. Yayıncılık