Navigation


 


CİLT: 7     SAYI: 35      YIL: 2014   (Yayın Tarihi: Aralık 2014)

 

CİLT: 7     SAYI: 34      YIL: 2014   (Yayın Tarihi: Ekim 2014)

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research

www.sosyalarastirmalar.com  Issn: 1307-9581

 

 

 

 

 

TURKÇE

 ENGLISH

ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of  International Social Research uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimiz; EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, DRJI and WorldCat, İSAM vb. uluslararası indeks ve veritabanlarında yer almaktadır. 

ÖNCEKİ SAYILAR

CMT GRUP Ajans W.T. Yayıncılık